SAP Business One

ครอบคลุมระบบการทำงานของธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต และสร้างผลกำไร

What's SAP B1?

SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน ช่วยในการบริหารจัดการ สามารถเชื่อมโยงการทำงานและเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญๆของทุกแผนก ภายในองค์กรได้ทันท่วงที ตอบสนองทุกความต้องการเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รองรับการเติบโตเพื่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

SAP Business One เป็นแพลตฟอร์มมีฟังก์ชั่นรองรับทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อสินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ การผลิต การจัดการงานโครงการ จนถึงฝ่ายปฎิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

SAP Business One มีองค์กรและบริษัทให้ความไว้วางใจใช้งานมากกว่า 50,000 บริษัททั่วโลก จึงมั่นใจได้ว่า SAP Business One เป็นระบบที่มีความเป็นมาตรฐานสากลที่คุณเชื่อถือได้

บริการธุรกิจครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ สร้างผลกำไรและผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ

บริหารการเงิน

จัดการฝ่ายขายและลูกค้า

ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง

วางแผนการผลิต

ลูกค้าสัมพันธ์

การวิเคราะห์ผล

รับคำปรึกษา หรือ สนใจติดต่อ DEMO SAP BUSINESS ONE ฟรี

รายละเอียดเพิ่มเติม ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ทำไมต้องใช้ SAP Business One

เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

สามารถวางระบบและนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Video

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

094-646-5853

Thananya Kannasoot (A)

ธนัญญา กรรณสูต (เอ)

ติดต่อสอบถาม/ปรึกษา

SAP BUSSINESS ONE

General Business & Transport Business

การบัญชี

บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า

การควบคุม

บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ความสะดวก

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชัน Virtual Fixed Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

การธนาคาร

ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดินบัญชี และการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็คเงินสดและการโอนเงิน

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย

ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาด

สามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการลูกค้า

เก็บข้อมูลสำ คัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook

การบริหารจัดการบริการ

จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์

จัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย

การจัดการด้านการขาย

บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนท

การจัดซื้อ

การส่งคำร้องขอซื้อสินค้า (POS) และออกใบเสร็จ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี การบริหารจัดการคืนสินค้า ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ

การบริหารจัดการข้อมูล

บริหารจัดการข้อมูลด้วยอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย สามารถเรียกดูยอดเงินในบัญชี วิเคราะห์การจัดซื้อ และเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า ข้อมูลราคาและอัตราภาษี

การเชื่อมโยงระหว่างคลังสินค้าและการบัญชี

ข้อมูลเชื่อมโยงกันแบบเรียลไทม์ระหว่างการออกใบเสร็จซื้อสินค้ากับจำนวนสินค้าคงคลัง

การออกใบแจ้งหนี้ การยกเลิกสินค้า

และใบลดหนี้โดยการอ้างอิงกับ POS วางแผนความต้องการสินค้า และจัดตารางเวลาจัดซื้อตามความเหมาะสม

นำเสนอรายงานได้อย่างง่ายดาย

สามารถนำเสนอรายงานด้วยข้อมูลเรียลไทมด้วยแผนภาพและรายงานในหลากหลายรูปแบบ

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับ หน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้

การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำหนดเงื่อนไขขึ้น มา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า

การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขาย สินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต

การสร้างและปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ และการควบคุมราคา

การนำเสนอรายงาน

สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้น และผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที
SAP Business One
SAP Business One Certified

บทความที่เกี่ยวข้อง

11 Aug 2020

SAP Business One คือ ระบบ ERP ที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนต่างๆ ในองค์กรได้อย่างมีระบบ และยังสามารถช่วยวิเคราะห์

Read more

16 Jun 2020

E-filing คือระบบการให้บริการยื่นเอกสารภาษี และงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจากเดิมเป็นรูปแบบการยื่นโดยวิธีการส่งเอกสารด้วยตนเอง ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการดำเนินการ แต่ระบบ E-filing สามารถให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ แบบ real time ได้ทันที

Read more

04 Jun 2020

SAP Business One เป็นแพลตฟอร์มมีฟังก์ชั่นรองรับทุกกระบวนการทำงาน เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการเงินและการบัญชี ฝ่ายจัดซื้อสินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ์ การผลิต การจัดการงานโครงการ จนถึงฝ่ายปฎิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำให้การดำเนินธุรกิจทำได้ง่ายขึ้น

Read more

Contact US