ครอบคลุมระบบการทำงานของธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต และสร้างผลกำไร

SAP BUSINESS ONE

What's SAP Business One

SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน ช่วยในการบริหารจัดการ สามารถเชื่อมโยงการทำงานและเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญๆ ของทุกแผนก ภายในองค์กรได้ทันท่วงที ตอบสนองทุกความต้องการเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รองรับการเติบโตเพื่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

Play Video
บริการธุรกิจครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ สร้างผลกำไรและผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ

บริหารการเงิน
จัดการฝ่ายขายและลูกค้า
ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
วางแผนการผลิต
ลูกค้าสัมพันธ์
การวิเคราะห์ผล

Why SAP Business One?

เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ

ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

สามารถวางระบบและนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

General Business & Transport Business

การบัญชี

บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ เช่น การบันทึกรายการประจำวัน บัญชีลูกหนี้ และบัญชีเจ้าหนี้ทางการค้า

การควบคุม

บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ สามารถตรวจสอบสินทรัพย์ถาวร ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ความสะดวก

การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ฟังก์ชัน Virtual Fixed Asset ช่วยลดภาระการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยตนเอง

การธนาคาร

ตรวจสอบบัญชีได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรายการเดินบัญชี และการชำระเงินด้วยวิธีต่างๆ เช่น เช็คเงินสดและการโอนเงิน

รายงานและการวิเคราะห์ทางการเงิน

จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบเรียลไทม์ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจและการตรวจสอบบัญชี

การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย

ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย

การบริหารการส่งเสริมการตลาด

สามารถกำหนด บริหารจัดการ และวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด

การบริหารจัดการลูกค้า

เก็บข้อมูลสำ คัญของลูกค้ารวมอยู่ในที่เดียวและจัดการข้อมูลลูกค้าด้วย Microsoft Outlook

การบริหารจัดการบริการ

จัดการการรับประกันสินค้าและข้อมูลการติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การรายงานและการวิเคราะห์

จัดทำรายงานรายละเอียดการขาย การประเมินยอดขาย และการติดตามการขายด้วยการใช้รูปแบบที่มีให้เลือกมากมาย

การจัดการด้านการขาย

บริหารจัดการข้อมูลการขายด้วยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยต้นทุนได้หลายวิธี สามารถปรับปรุงข้อมูลสินค้า และปรับ หน่วยสินค้ากับราคาที่หลากหลายได้

การบริหารจัดการตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบริหารจัดการสินค้าในคลังสินค้าหลายแห่งโดยการแบ่งแต่ละส่วนเป็นโซนย่อยๆ และกำหนดเงื่อนไขขึ้น มา ทำให้เกิดประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้า ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า

การควบคุมการออกใบเสร็จสินค้า

การบันทึกขั้นตอนการออกใบเสร็จการตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังและการโอนย้ายสินค้า การฝากขาย สินค้าจากสถานที่อื่น การขายสินค้าแบบ Drop-ship และสามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลังได้อีกด้วย

การวางแผนการผลิตสินค้าและวัสดุที่ใช้ในการผลิต

การสร้างและปรับปรุงรายการ การเบิกจ่ายวัสดุในการผลิตทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติ และการควบคุมราคา

การนำเสนอรายงาน

สามารถนำเสนอรายงานจากข้อมูลล่าสุดและนำเสนอในรูปแผนภาพและรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

การใช้งาน SAP Crystal Reports สำหรับ SAP Business One ที่รวมอยู่ในระบบ ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนภาพและรายงานแสดงข้อมูลธุรกิจได้อย่างละเอียดด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ทันที พนักงานรู้ความต้องการของลูกค้ารวดเร็วขึ้น และผู้จัดการสามารถตรวจสอบรายได้ต้นทุน และกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ เพื่อดูประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สำหรับ SAP Business One เวอร์ชั่น SAP HANA คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นไปอีกด้วยระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเรียลไทม ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการใน SAP Business One และสามารถสร้างรายงานรูปแบบต่างๆ ได้ทันที

VIDEO

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

ติดต่อคุณ : Thananya (A)

เบอร์ : 094-646-5853

Step by Step

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Business One

Scroll to Top