6 เหตุผล ที่จำเป็นต้องใช้ SAP Business One เข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กรธุรกิจ

ทำความรู้จักกับ SAP Business One คืออะไร

 

SAP Business One (SAP B1) เป็นระบบซอฟต์แวร์ ERP (Enterprise Resource Planning) มีฟังก์ชันการทำงานครอบคลุมทุกระบบในองค์กร มีความยืดหยุ่นสำหรับธุรกิจที่หลกาหลายด้วยโซลูชั่นเสริมมากถึง 500 โมดูล โดยระบบการทำงานจะสามารถเชื่อมโยงงานแต่ละแผนกของธุรกิจเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ SAP B1 ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในองค์กร SME, องค์กรขนาดเล็ก องค์กรขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 


ทำไม SAP Business One ถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 

SAP Business One สร้างขึ้นด้วยฐานข้อมูล Microsoft SQL และรองรับ SAP HANA สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาล ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว จึงทำให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าและยังมีการประมวลผลข้อมูลธุรกิจขั้นสูง นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ กราฟ และรายงานบน Dashboard ที่เข้าถึงง่าย เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญๆ ได้เป็นอย่างดี 


ประโยชน์การนำ SAP Business One เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งาน 

  • ลดต้นทุนในการดำเนินงาน  
  • ติดตามธุรกิจ และรายงานการเงินแบบรวดเร็ว  
  • ประหยัดเวลาในการดำเนินงาน  
  • ลดความซับซ้อนของงานด้านไอที  
  • ครอบคลุมการทำงานทุกแผนกภายในองค์กร 
  • เพิ่มการตัดสินใจในการดำเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 
  • มีตีมให้เลือกสำหรับธุรกิจต่างๆ สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่ 


ยกตัวอย่างงานที่สามารถนำระบบ SAP Business One เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำงานดังนี้ 

การเงินและการบัญชี (Financial and Accounting)  

SAP B1 มีระบบที่สามารถคำนวณค่าเฉลี่ยต่างๆ และสามารถสร้างรายงานทางการเงิน หรือแก้ไขบัญชีทางการเงินได้ มีระบบจัดทำงบการเงิน กำไรขาดทุน กระแสเงินสด งบดุล ติดตามฐานข้อมูลบัญชีลูกหนี้ – บัญชีเจ้าหนี้ทางการค้าได้แบบ Realtime  

ทรัพยากรบุคคล (Human Resources)  

SAP Business One รองรับการบริหารจัดการเวลาในการเข้างาน ซึ่งจะจัดเก็บเอกสารที่สำคัญๆ ไว้ในที่เดียว และสามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน เพื่อดำเนินงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระบบซอฟต์แวร์ ERP จะกำหนดให้มีการอนุมัติในทุกๆ หน้าของ SAP B1 

การขาย (Sales)  

โปรแกรม SAP B1 มี Module เข้าไปมีส่วนร่วมในงานด้านการขาย สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายตามเป้าหมาย ดูแลกระบวนการขายครบวงจร ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขายและสามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน SAP Business One บนโทรศัพท์ สะดวกต่อตัวแทนขายได้เป็นอย่างมาก 

การจัดซื้อ (Purchasing)  

ระบบ SAP Business One มีโซลูชั่นการจัดซื้อที่ทันสมัย สามารถสร้างใบเสนอราคา หรือสร้างสัญญาซื้อขาย โดย SAP B1 จะมีระบบการบันทึกข้อมูลผู้ขาย และประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเชื่อมโยงเอกสารข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดได้ตามรูปแบบที่ต้องการ 

การผลิต (Manufacturing and Product)  

SAP B1 มาพร้อมกับระบบที่สามารถควบคุมสต๊อกได้ตามขั้นตอนการผลิต รวมถึงการดำเนินการสร้างสูตรการผลิต การวางแผนวัสดุ และการปรับปรุงรายการผลิตต่างๆ หรือการเบิกจ่ายวัสดุการผลิต ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตที่ซ้ำๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นภาพรวมองค์กรในธุรกิจได้ 

สินค้าคงคลัง (Quality and Inventory) 

ฟังก์ชันของ SAP Business One มีระบบข้อมูลจัดการสินค้าคงคลัง ตัวช่วยในการควบคุมสินค้าที่มีจำนวนมาก ซึ่ง SAP B1 สามารถติดตามสินค้าหรือการรับรู้ต้นทุนสินค้านำเข้า-ส่งออกได้แบบ Realtime หรือการรับสินค้า การคืนสินค้า สามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย  


6 เหตุผล ทำไมต้อง Software SAP Business One (SAP B1)  

1. ระบบ SAP B1 สามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดได้แบบ Realtime ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานในองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ SAP Business One ช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนากระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนในองค์กรได้เป็นอย่างดี เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ 

2. การนำ SAP Business One เข้ามามีส่วนร่วมในงาน สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้ง Online และ Offline ซึ่งมีโซลูชั่นครบวงจรด้วยความสามารถของ SAP B1 ทำให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและควบคุมทุกกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลที่สมบูรณ์ด้วย SAP Business One  

3. ระบบ SAP Business One มีโซลูชันที่สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจลด Total Cost of Ownership (TCO) ได้เป็นอย่างมาก และสามารถครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจได้แบบครบวงจร 

4. SAP B1 รองรับได้ทั้งในรูปแบบของ On Cloud และ On Premise รวมถึงการดำเนินงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อมองเห็นภาพรวมในการจัดการองค์กรในธุรกิจ 

5. โปรแกรมบน SAP Business One มีระบบ Business Intelligence ในแพลตฟอร์ม SAP HANA ด้วยเทคโนโลยี SAP Business One ตัวช่วยลดความผิดพลาดในการดำเนินงานในองค์กรธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สามารถตรวจสอบสถานะต่างๆ ได้อีกด้วย 

6. เมื่อนำ SAP B1 เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่สำคัญๆ สามารถวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และปรับใช้กับ Plugin อื่นๆได้ รวมถึงมีความเสถียรภาพสูง เพื่อให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  

ดังนั้น SAP Business One เป็นระบบที่มีกระบวนการทำงานในองค์กรที่ดีอย่างมาก ทำให้มองเห็นภาพรวมธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมธุรกิจได้ครบถ้วน ตอบโจทย์ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ ที่สำคัญข้อมูลในรายงานสามารถกำหนดตามความต้องการได้ 

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top