SAP B1 Tip More Info on Fulfillment Report

ลองคิดสักนิดเกี่ยวกับเพื่อนสนิทหรือคนสำคัญของคุณ คุณจำครั้งแรกที่พบกันได้ไหม? หนังเรื่องแรกที่คุณดูด้วยกัน? ไปเที่ยวด้วยกัน? พวกเราส่วนใหญ่จำได้เพราะมันสนุก น่าตื่นเต้น และ … มันคือสัญญา!

แต่เราทุกคนได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ควรได้รับการหล่อเลี้ยงและปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาที่ดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เลวร้าย – หากเราต้องการให้พวกเขาคงอยู่ต่อไป การเชื่อมต่อกับลูกค้าหรือผู้ขายผ่านข้อตกลงแบบครอบคลุมนั้นคล้ายกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว การรักษาข้อตกลงให้เป็นปัจจุบันและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนและการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น SAP Business One ได้แนะนำรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลงแบบครอบคลุมที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ดังนี้

จากภาพด้านบน คอลัมน์ “จำนวนที่สั่งซื้อสะสม” และ “ยอดสั่งซื้อสะสม” จะแสดงปริมาณและจำนวนเงินที่สั่งเปิดสะสมตามลำดับในใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงแบบครอบคลุมที่กำหนด คอลัมน์ “Total Open Qty” และ “Total Open Amount” จะแสดงผลรวมของปริมาณตามแผนและจำนวนเงินที่วางแผนไว้ตามลำดับ คอลัมน์จะแสดงตามค่าเริ่มต้นในรายงานและสามารถซ่อนได้ผ่านทางหน้าต่างการตั้งค่าแบบฟอร์มหากต้องการ

มีอยู่ในเว็บไคลเอ็นต์สำหรับ SAP Business One 10.0 FP 2111 และ SAP Business One 10.0 เวอร์ชันสำหรับSAP HANA FP 2111

Translate by ZyGen (BizCon Team)
Credit from Tip of the Week By Ari Schapira (Chief Product Owner – SAP Business One at SAP)

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top