ครอบคลุมระบบการทำงานของธุรกิจ เพื่อสร้างธุรกิจให้เติบโต และสร้างผลกำไร

SAP BUSINESS ONE

What's SAP Business One

SAP Business One ซอฟต์แวร์ ERP ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน ช่วยในการบริหารจัดการ สามารถเชื่อมโยงการทำงานและเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญๆ ของทุกแผนก ภายในองค์กรได้ทันท่วงที ตอบสนองทุกความต้องการเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ รองรับการเติบโตเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจของคุณ

Play Video

บริการธุรกิจครบวงจร

ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ สร้างผลกำไรและผลตอบแทนอย่างเป็นระบบ

บริหารการเงิน
จัดการฝ่ายขายและลูกค้า
ควบคุมการจัดซื้อและสินค้าคงคลัง
วางแผนการผลิต
ลูกค้าสัมพันธ์
การวิเคราะห์ผล

Why SAP Business One?

เพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจของคุณ
ราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้
สามารถวางระบบและนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

General Business
& Transport Business

VIDEO

Step by Step

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

SAP Business One Tip

บทความที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Business One
Scroll to Top