SAP Developer Service (ABAP,ABAP Cloud)

ให้เราได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

What's ABAP Services

เป็นบริการทางด้านเทคนิค หรือ ABAP Programing ในระบบ SAP ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำทั่วโลก
ZyGen เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และความรู้ ในการพัฒนางานประเภทต่างๆ ดังนี้

SAP ERP

Report​

Adobe Forms

Smart Forms

SAPscript

Interface
(OData, ABAP Proxy (PI/PO), BAPI, RFC, etc.)

Data Transfer, Batch Data Command (BDC)

ABAP Objects

Transaction - Dialog Program

Workflow​

Data Conversion

Performance Tuning

SAP S/4HANA

CDS View

New SQL Statement

New Database Design with Column Store

Code-to-data Paradigm
(Data-intensive computations and calculations to the HANA DB Layer)

ABAP-Managed Database Procedures (AMDP)

บริการของ ABAP

ABAP Consultant for
SAP ERP and SAP S/4HANA

บริการด้าน ABAP Programming ทั้งการพัฒนาโปรแกรม และให้คำปรึกษาในส่วนของ SAP ERP และ SAP S/4HANA ใน Module ต่าง ๆ

SAP S/4HANA
Pre-code Assessment

ตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่มีกับ Custom Programs ในระบบ SAP ERP ก่อนที่จะมีการ Upgrade ไปใช้ SAP S/4HANA

ABAP Consultant for Fiori (OData)

การพัฒนาโปรแกรม SAP Fiori โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้าน ABAP OData

Operational Support

บริการด้าน ABAP Programing เพื่อ Support งาน Operation ทั่วไปของบริษัทลูกค้า

Performance Tuning

ปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น ใช้เวลาในการประมวลผลน้อยลง  เพิ่มเติม >

ทำไมงาน ABAP ต้องเลือก ZyGen ?

ZyGen ได้เริ่มต้นมาจากการให้บริการงานด้าน ABAP มาเป็นเวลากว่า 20 ปี จนปัจจุบัน เรามีทั้งบริการและโซลูชันเพิ่มขึ้นมากมาย แน่นอนว่า งานด้าน ABAP บุคคลากรของเรามีความชำนาญ มีประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย มีการพัฒนา เรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ในการให้บริการลูกค้าให้เป็นไปอย่างราบรื่น ประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้

ประสบการณ์ด้าน ABAP กว่า 20 ปี (Professional)

มีประสบการณ์และความชำนาญในการร่วมงานโครงการ Implementation, Rollout, Upgrade และ Operational Support ทั้ง SAP ERP และ SAP S/4HANA

ให้คำปรึกษาและแนะนำได้ (Advisory)

จากการที่เรามีประสบการณ์มากมายและหลากหลาย เราจึงสามารถให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคที่ตอบโจทย์กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

มีความรับผิดชอบ (Responsibility)

เรามีความตั้งใจ มุ่งมั่น ดูแลรับผิดชอบงาน ให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

มีความเป็นกันเอง (Friendly)

ABAP ZyGen โดดเด่นในเรื่องของความเป็นกันเอง คุยง่าย

มีแนวทางการเขียนโปรแกรมที่ดี (Best Practice)

เรามีแนวทางในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความยืดหยุ่นในการทำงาน (Flexible)

เมื่อลูกค้ามีความจำเป็น ต้องให้เราทำงานในวันหยุด เราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และเข้าใจในความจำเป็นนั้น

กลุ่มธุรกิจที่เคยใช้บริการ ABAP ZyGen

พลังงาน
อุตสาหกรรม
การเงิน การธนาคาร
ยานยนต์
ค้าปลีก
เครื่องดื่ม
ประกันชีวิต
สื่อสาร
สาธารณูปโภค

Testimonial

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Developer Service (ABAP,ABAP Cloud)
Scroll to Top