SAP Performance Tuning

เพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดให้กับ SAP ด้วย Performance Tuning

(Faster and More Efficiently for SAP Program with Performance Tuning)

What's SAP Performance Tuning ?

คือการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม โดยใช้หลักการเขียน Code ตามหลัก Performance Tuning ของ SAP ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น ลดเวลาในการประมวลผล และเนื่องจากระบบมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน การประมวลผลข้อมูลในระบบจึงมีจำนวนมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สาเหตุที่ต้องทำ Performance Tuning ?

โปรแกรมใช้เวลาประมวลผลนานกว่าปกติ
โปรแกรมบางตัวทำให้ระบบทำงานหนัก ถึงขั้นหน่วยความจำ (Memory) เต็มได้
โปรแกรมหยุดการทำงานเนื่องจากใช้เวลาประมวลผลนาน (Timeout)
มีส่วนของโปรแกรมที่ทำงานซับซ้อนและเกินความจำเป็น

ประโยชน์ของการทำ Performance Tuning ?

โปรแกรมประมวลผลเร็วขึ้น
โปรแกรมมีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น
ระบบทำงานน้อยลง ไม่เปลืองหน่วยความจำ (Memory)

ผลงานของเรา

หลังจากมีการทำ Performance Tuning โปรแกรม Upload Route Determination ให้กับลูกค้า ทำให้ลดเวลาประมวลผลได้ถึง 27 เท่า !
  • ก่อนทำ Performance Tuning 10.30 Hrs
  • หลังทำ Performance Tuning 24 Mins

    *หมายเหตุ ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลจำนวน 1,000 รายการเท่ากัน

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

FAQ

วิธีการดูเบื้องต้น เช่น โปรแกรมที่ใช้เวลาในการประมวลผลนานจน Time Out หรือ ขณะที่โปรแกรมนั้นประมวลผลมีการใช้ Memory ค่อนข้างเยอะ เป็นต้น
เบื้องต้นอาจแค่ไม่สามารถดูรายงานในขณะประมวลผลได้ทันที ต้องใช้การตั้ง Job แต่ในระยะยาวฐานข้อมูลมีจำนวนข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลให้ Memory ของระบบเต็ม การทำงานของระบบต่างๆ ช้าลง สร้างความเสียหายได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Performance Tuning
Scroll to Top