Power BI
Empower team members to discover insights hidden in your data with Microsoft Power BI

What's Power BI ?

ในปัจจุบัน การกำหนดกลยุทธ์หรือการตัดสินใจทางธุรกิจ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และแม่นยำ Power BI เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลทางธุรกิจที่มาจากหลายๆ แหล่งข้อมูลและมีปริมาณมหาศาลโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน เพราะ Power BI สามารถนำมาใช้งานได้ง่ายและทำได้ด้วยตัวเอง (Self Service Analytics Tools)

Microsoft Power BI ไม่ใช่แค่เครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อทำ Business Analytics อย่างเดียว เพราะบริษัท Microsoft มองว่าข้อมูลเป็นขุมทรัพย์ที่ทรงพลังในการขับเคลื่อนองค์กรหรือที่เรียกว่า “Data Driven Culture”

ทำไมถึงต้องเลือก Power BI ในการวิเคราะห์ข้อมูล?

2020 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms

เป็นระยะเวลากว่า 13 ปีติดต่อกันที่ Garner ได้ให้ Microsoft เป็นผู้นำด้านการพัฒนา Platform Analytics และ Business Intelligence ทั้งในด้านขีดความสามารถ (Ability to Execute แกน Y) และวิสัยทัศน์ (Completeness of Vision แกน X) ที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมของการแข่งขัน ว่าบริษัทใดคือผู้นำตลาด มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

จุดเด่นของ Microsoft Power BI

Visualization มีหลากหลายรูปแบบ

Power BI สามารถทำ interactive report ทีมี visualization ได้หลากหลาย เนื่องจาก Power BI มี market place ที่ให้บริษัทต่างๆ มาช่วยกันออกแบบ component (กราฟ, ตาราง และ อื่นๆ) ให้เรานำมาเลือกใช้ได้อย่างไม่จำกัด

เหมาะกับรายงานตั้งแต่รูปแบบที่ง่ายจนถึงซับซ้อน

Power BI ง่ายต่อการเรียนรู้ ไม่ต้องมีความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรม ก็สามารถพัฒนารายงานได้ แต่หากต้องการพัฒนารายงานทีซับซ้อน ก็สามารถเขียนโปรแกรมภาษา DAX, Python, และ R เพิ่มเติมได้เช่นกัน

รองรับหลายแหล่งข้อมูล

Power BI สามารถเชื่อมต่อได้กับหลายแหล่งข้อมูล ทั้งข้อมูลที่เก็บในระบบ On-Cloud และระบบ On-Premise โดยข้อมูลที่แสดงบน Power BI สามารถกำหนดให้แสดงผลแบบ Real time ได้

เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบองค์กร

เพื่อนร่วมงานสามารถใช้รายงานร่วมกันได้ โดยที่แต่ละคนเห็นข้อมูลในรายงานไม่เท่ากัน ขึ้นกับสิทธิ์การเห็นข้อมูล รวมทั้งสามารถตั้งเวลาให้ส่งรายงานไปหาผู้บริหารได้ในทุกๆ เช้า

ค่าใช้จ่ายส่วน License เริ่มต้นตั้งแต่ 0 บาท

เราสามารถ download Power BI Desktop มาใช้งานได้ฟรี แต่หากเราต้องการใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น สามารถซื้อ License Power BI ได้หลากหลายรูปแบบขึ้นกับวัตถุประสงค์การใช้งานทั้ง License Power BI Pro และ License Power BI Premium

powerbi dashboard - customer analysis

ทำไมถึงต้องเลือก ZyGen?

Innovative Consultancy for BETTER BUSINESS and LIFE
ด้วยพันธกิจของบริษัท เรามุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยเราให้บริการด้านการออกแบบ วิเคราะห์ และการทำ Business Analytics เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า

บริษัท ZyGen เราเป็น Partner กับ บริษัท Microsoft ที่จะช่วยคุณสร้างโอกาสทางธุรกิจ การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การตัดสินใจของผู้บริหาร การติดตามผลประกอบการของบริษัท ผ่าน Microsoft Power BI

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละแผนก

ด้านการเงิน (Financial)

 • Financial Report Automation - ช่วยคำนวณตัวชี้วัดทางการเงิน (Financial indicators) ลดความผิดพลาด และ เพิ่มความรวดเร็วในการเตรียมข้อมูล
 • Financial Forecasting - สามารถนำข้อมูลทางการเงินที่มีอยู่มาวิเคราะห์ วางแผน และควบคุมทางการเงินได้

ด้านการผลิต (Manufacturing)

 • Key Manufacturing Insight - สามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างรวดเร็ว เช่น การคำนวณค่า OEE, MTBF, MTTR เป็นต้น
 • Production Planning and Control - วางแผนและควบคุมการผลิต ด้วยการรวบรวมข้อมุลการใช้วัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้าและ ผลผลิต ให้สะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบ

ด้านการขาย (Sales)

 • Customer Insight - รู้พฤติกรรมเชิงลึกของลูกค้า ทำให้สามารถนำไปวางแผนทางการตลาดได้อย่างแม่นยำ
 • Sentiment Analysis - สามารถวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้าได้ ช่วยให้พัฒนาสินค้าไปในทิศทางที่ตลาดต้องการ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources)

HR Metrics – อาทิเช่น Time to hire, Revenue per employee, Engagement rating, Turn over และอื่นๆ ข้อมูลเหล่านี้ หากสามารถเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีตและวิเคราะห์ได้อย่างทันท่วงทีจะช่วยสะท้อนภาพรวมทางด้านบุคคลขององค์กรได้เป็นอย่างดี

กลุ่มผู้บริหาร (CEO/CFO/CTO)

 • Risk Management Report - รวบรวมข้อมูลจากหลายส่วนงานเข้าด้วยกัน และนำมาใช้บริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจได้
 • Budgeting & Forecasting - รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานมาใช้ในการวางแผน ยอดขายและค่าใช้จ่าย ในอนาคตได้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

FAQ

Microsoft Power BI เชื่อมต่อได้หลากหลายแหล่งข้อมูล สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมต่อข้อมูลได้จาก https://docs.microsoft.com/th-th/power-bi/connect-data/power-bi-data-sources

Microsoft Power BI รองรับอุปกรณ์ตั้งแต่ Computer Desktop, Tablet และ Mobile ซึ่งสามารถ Download ผ่าน Application

 • Apple App Store
 • Google Play
 • Windows Store

สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง… Line @Zygen หรือ โทร. 062-859-3566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Microsoft Power BI
Scroll to Top