SAP Analytics Cloud

"All Users. One Product."
Discover a new generation of cloud analytics

What's SAP Analytics Cloud ?

SAP Analytics Cloud (SAC) เป็นการรวบรวมเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจตั้งแต่ การทำ Analytics, Planning, Predictive และ Augmented Analytics มารวมเป็นหนึ่งเดียวอยู่บนระบบ Cloud โดยเบื้องหลังการประมวลผลเกิดจากเทคโนโลยี AI ซึ่งข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ in-memory database

ทำไมถึงต้องเลือก SAP Analytics Cloud ในการวิเคราะห์ข้อมูล?

SAP Analytics Cloud (SAC) ถูกพัฒนาขึ้นบน platform SAP HANA โดยที่มีจุดเด่นคือมี features การใช้งาน ด้าน Business Intelligence (BI) ที่ครบครัน ใน User Interface เดียวกัน ซึ่งง่ายต่อการใช้งาน โดยเราได้รวบรวมความสามารถของ SAC มาให้ดังนี้

โดดเด่นเรื่องการวิเคราะห์และการแสดงผล

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์ และมีความแม่นยำเนื่องจากข้อมูลถูกเก็บไว้ในรูปแบบ in-memory database บน platform SAP HANA อีกทั้งมีการแสดงผลผ่าน dashboard ที่ทันสมัย

เชื่อมต่อข้อมูลได้หลากหลาย

SAC เชื่อมต่อข้อมูลได้ทั้งบนระบบ On-Cloud และระบบ On-Premise เช่น SAP S4/HANA, SAP Business Warehouse, SAP BPC และอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถ integrate กับ SAP cloud solution ได้มากมาย เช่น SAP Success Factors, SAP Ariba, SAP Fieldglass, and SAP Hybris

Forecasting Analytics

สามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยอ้างอิงข้อมูลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในรูปแบบ time-series ได้

สร้าง Model ไว้สำหรับการทำ Planning

นอกเหนือจากการทำ Analytic models แล้ว SAC สามารถสร้าง Planning models ไว้สำหรับให้ผู้ใช้สามารถวางแผน วิเคราะห์ และคาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP BPC ได้เสมือนเป็นระบบเดียวกัน

Augmented Analytics

SAC มีเทคโนโลยี Automated Machine Learning เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (insight data) ผ่าน Smart Insights โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือกมุมมองทางธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ได้

เราอยากนำเสนอ SAP Digital Boardroom เทคโนโลยีที่ต่อยอดจาก SAP Analytics Cloud

ในการประชุมของผู้บริหารเพื่อกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ SAP Digital Boardroom จะช่วยรวบรวมรายงานของแต่ละฝ่าย โดยสามารถนำเสนอได้ 2 รูปแบบ คือ Agenda และ Dashboard เพื่อลดเวลาในการเตรียมข้อมูลในการประชุม อีกทั้งรายงานจะอยู่ในรูปแบบ interactive report รวมถึงแสดงข้อมูลแบบ real time ได้

Presentation in Visual

สามารถนำเสนอข้อมูลได้แบบ real-time และปรับเปลี่ยนมุมมองของรายงานได้อย่างอิสระ

Interactive Discussions

รายงานที่รวบรวมมาเป็น presentation สามารถใช้ filter ต่างๆ เพื่อกรองข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์

Fact-based decision making

มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารภายในองค์กร

Plan and Simulate assumptions

สามารถจำลองสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางการดำเนินธุรกิจ ผ่าน Value driver trees

ทำไมถึงต้องเลือก ZyGen?

บริษัท ZyGen เราได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรของคุณให้เดินหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

เรามองว่า SAP Analytics Cloud เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่รวบรวมการเก็บข้อมูลไว้บน Cloud โดยใช้ in-memory database ซึ่งรองรับข้อมูลปริมาณมาก และมีการตอบสนองข้อมูลอย่างรวดเร็ว เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อเหตุการณ์

มีรายงานที่พร้อมให้ใช้งาน (Business Content)
รายชื่อดังต่อไปนี้

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

FAQ

SAP Analytics Cloud สามารถเชื่อมข้อมูลได้ทั้งระบบ On-Cloud และระบบ On-Promise รวมไปถึง SAP HANA, SAP BW, SAP BPC, OData, Google Big Query, SQL, SAP Universes สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  https://www.sapanalytics.cloud/learning/data-connections/

สามารถทดลอง free trial ได้ 30 วันหลังจากนั้นจะมีปุ่มแจ้งเตือนว่าหมดอายุทดลองใช้งานซึ่งผู้ใช้สามารถกดปุ่ม extend free trial ได้จะได้วันเพิ่มเติมมา 60 วัน รวมระยะเวลาทั้งหมดที่สามารถเข้าใช้งานฟรีได้ 90 วัน

SAP Analytics Cloud รองรับอุปกรณ์ตั้งแต่ Computer Desktop, Tablet และ Mobile ซึ่งสามารถ Download ผ่าน SAP Analytics Cloud Mobile App

สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง Line @Zygen หรือ โทร. 062-859-3566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Analytics Cloud
Scroll to Top