Purchase Requisition Approval

(on Mobile)

Anywhere Anytime Anydevice

What's Purchase Requisition Approval?

Purchase Requisition Approval คือ SAP Fiori Application ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อนุมัติใบขอซื้อ (Purchase Requisition) โดยสามารถอนุมัติได้ทุกที่ ทุกเวลาและหลากหลายอุปกรณ์ ที่จะส่งผลให้ขั้นตอนการทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจแก่องค์กร
Real Time

สามารถรับ-ส่ง อัพเดทข้อมูลกับระบบ SAP ได้แบบ Real Time

Simple

รูปแบบการแสดงข้อมูล ออกแบบให้ผู้ใช้งาน ใช้ง่ายและรวดเร็ว

Multi Devices

รองรับการทำงานหลากหลายอุปกรณ์และแสดงผลแบบ Responsive

Complete Information

ข้อมูลสำหรับการพิจรณาในการอนุมัติ มีความกระชับ ครบถ้วน

Anywhere Anytime

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

Productivity

เพิ่มผลผลิตและสร้างโอกาสให้กับองค์กร

Features

Approve Function

รองรับการอนุมัติรายการเดียวหรือหลายรายการในครั้งเดียว

Role and Responsible

กำหนดสิทธิ์การใช้งานและการแสดงผลตามหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคล

Attachment

สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมควบคู่ไปกับใบสั่งซื้อได้

Cancel Approve Function

สามารถยกเลิกใบสั่งซื้อที่ผ่านขั้นตอนการอนุมัติแล้วได้

Note Function

สามารถระบุ Note เพิ่มเติมควบคู่ไปกับใบขอซื้อได้ เพื่อแจ้งข้อมูลอื่นๆ ได้

Smart Suggestion

ระบบคัดกรองอัจฉะริยะ ที่สามารถแนะนำและจัดลำดับความสำคัญแต่ละรายการได้

Use Case

ออกแบบและพัฒนาระบบ “การอนุมัติใบสั่งซื้อ” บนอุปกรณ์ mobile เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว แก่ลูกค้าในเครื่อง Energy&Utilities

Special Additional

Play Video

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

บทความที่เกี่ยวข้อง

คำถามที่พบบ่อย

SAP จะต้องเป็น SCC6 Version เป็นต้นไป

ไม่จำเป็น สามารถใช้ SAP User ใช้งานได้เลย

ได้ ทางไซเจ็นยินดีให้คำปรึกษาเพิ่มเติมหากมีการ Customized

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Purchase Requisition Approval (PR Approve)
Scroll to Top