กลยุทธ์ นโยบาย และการพัฒนาที่ยั่งยืน

ZyGen—Sustainability (ESG Concept)

SEE US FOR WHO WE ARE

ZYGEN PRESENT FUTURE

ไซเจ็นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นเรื่องสาธารณประโยชน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ซึ่งเรามีนโยบายที่ผสมผสานกับวิถีการทำงานอย่างลงตัวเพื่อให้พนักงานและลูกค้าได้สัมผัสถึงอนาคตที่ดีกว่าผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี ในขณะเดียวกัน เราก็คำนึงถึงการดูแลสังคม เป็นอย่างดี และพร้อมมอบโอกาสดีๆ ให้ทุกคนอย่างเท่าเทียม และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจต่อไป

ESG ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทไซเจ็น (ZyGen) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Environmental

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยเน้นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ การประหยัดพลังงานและการใช้น้ำในสถานประกอบการ การปล่อยสารพิษลงสู่อากาศหรือน้ำ การเสื่อมโทรมของป่า หรือการทำลายของชีวิตทางนิเวศ เป็นต้น

Social

ดูแลด้านสังคม ชุมชน พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่องค์กรสร้างขึ้นต่อสังคม เช่น ความเท่าเทียม การให้สิทธิเท่าเทียม ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสังคม สร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจแก่องค์กรธุรกิจ

Governance

การบริหารจัดการและความเป็นธรรมภายในองค์กร ซึ่งเน้นการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การทำงานแบบโปร่งใสในทุกขั้นตอน การใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงในการขับเคลื่อนธุรกิจ

Environmental

9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน - สร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ

“ZyGen มีการจัดระบบการทำงานให้ดีขึ้นด้วยประสบการณ์หลายปี โดยเริ่มนโยบายการทำงานจากระยะไกล (WFH) ตั้งแต่มีการระบาดของ COVID-19 ไซเจ็นจึงมีแนวคิดเชื่อมโยงพนักงานได้จากที่บ้านหรือทุกที่ทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวข้ามวิถีการทำงานแบบเดิมๆ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นบนพื้นที่เสมือนผสมผสานกันพนักงานช่วยให้ทำงานได้จากทุกที่ ทำงานร่วมกันเสมือนอยู่ในออฟฟิศ ซึ่งสามารถช่วยลดการเดินทางได้ ส่งผลให้ประหยัดเวลาและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างมาก”

12 การบริโภคและการผลิตอย่างซื่อสัตย์ - รับประกันการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

“ด้วยแนวคิดการบริหารที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคซึ่งเป็นแนวคิดที่มีร่วมกันกับพนักงานของ ZyGen เราตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริโภค และทุกคนได้มีส่วนร่วมอย่างตั้งมั่นในการให้ความรู้และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการบริโภคอย่างแท้จริง พร้อมกลยุทธ์การจัดการขยะอย่างประสิทธิภาพในพนักงาน เราเชื่อว่าการส่งเสริมวิธีการรับผิดชอบสังคมอย่างแท้จริงสามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ผ่านการฝึกอบรม การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ เราให้การตัดสินใจแก่พนักงานของเราในการปฏิบัติอย่างรอบครอบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆ ด้วยการสนับสนุนแนวทางปฏิบัติอย่างรับผิดชอบภายในองค์กรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงผลักดันที่ส่งออกไปถึงผู้อื่น รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างยั่งยืนในชีวิตทุกคน”

Social​

4 การศึกษาที่มีคุณภาพ - สร้างการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สำหรับทุกคน

"การเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้สามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีขอบเขต และสร้างโอกาสใหม่สำหรับทุกคน คือเป้าหมายของเรา การศึกษาทางไกลสามารถเข้าถึงผู้เรียนในวงกว้างด้วยนวัตกรรมใหม่ด้วยต้นทุนที่ลดลง เนื้อหาเรียนส่วนบุคคลช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามความต้องการของตนเองได้ บรรลุเป้าหมายของการเรียนได้ง่าย นอกจากนี้ ในปัจจุบัน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ควรแยกการศึกษาออกจากการทำงานโดยสิ้นเชิง ดังนั้น ZyGen จึงอำนวยความสะดวกในการศึกษาและการทำงานทำให้นักเรียนหนทางใหม่ๆ สำหรับการฝึกงานกับบริษัทต่างๆ และนำเสนอวิธีการในการปรับปรุงการทำงาน รวมไปถึงหางานผ่านระบบพื้นที่ออนไลน์เสมือนจริงผ่านบริษัทต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย"

9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน - สร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆ

“พันธกิจของ ZyGen คือ 'ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและชีวิตที่ดีขึ้น' เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น โดยนำแพลตฟอร์มเสมือนจริงผสานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ZyGen เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใน 'แนวคิดย้อนวัย 60-90s' โดยเฉลี่ยแล้ว ผู้คนใช้เวลาเดินทางจากบ้านไปที่ที่ทำงานประมาณ 2-3 ชั่วโมงต่อวัน ดังนั้น การนำการทำงานจากระยะไกลมาใช้ ช่วยสร้างประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด พนักงานสามารถประหยัดเวลาการเดินทางได้ 40-60 ชั่วโมงต่อเดือน รวมเป็น 480-720 ชั่วโมงต่อปี (เทียบเท่ากับวันทำงานประมาณ 60-90 วัน) วิธีการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้วยการลดการเดินทางในช่วงหัวค่ำและกลางคืน นอกจากนี้ เรายังขยายการสนับสนุนไปยังคู่ค้าและลูกค้า ทำให้พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มของเราและยกระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมสำหรับของพนักงานและครอบครัวได้"

8 การทำงานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิผล และงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

"ZyGen เราทุ่มเทเพื่อให้มีบริการด้านไอทีระดับมืออาชีพ เอื้อต่อการทำงานที่เหมาะสม และการเติบโตทางเศรษฐกิจ เราเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีเชิงธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน สำหรับโซลูชันด้านไอที เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญช่วยให้องค์กรต่างๆ ขับเคลื่อนองค์กรและเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน เราให้ความสำคัญกับการนำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าของเราเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนและความเสี่ยง คว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ บริการของเรามั่นใจได้เลยว่า สามารถทำให้องค์กรธุรกิจมีความต่อเนื่องและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อสร้าง ระบบนิเวศทางดิจิทัลที่ยืดหยุ่นและครอบคลุม ซึ่งส่งเสริมการทำงานที่เหมาะสม ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับทุกคน"

3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี - สร้างหลักประกันให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคน

"การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหัวใจหลักหนึ่งในพันธกิจของ ZyGen เรามุ่งมั่นอย่างสุดความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง โดยตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทำหน้าที่เป็นหัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งสร้างความปลอดภัยด้านสุขภาพด้วยการทำงานจากระยะไกลได้ทุกที่ และไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพ แต่ยังช่วยให้พวกเขาได้อยู่ใกล้คนที่ตัวเองรักอีกด้วย ด้วยระบบอัตโนมัติ ทำให้สามารถจัดการงานประจำได้ และจัดการทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีอิสระมากขึ้น เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ใช้ทักษะมากขึ้น รับทักษะใหม่ๆ และฝึกฝนในสายงานอาชีพที่คุ้มค่า"

12 การบริโภคและการผลิตอย่างซื่อสัตย์ - รับประกันการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

“ความรับผิดชอบในการบริโภคอย่างตั่งมั่นเป็นแนวคิดและนโยบายร่วมกันของทุกคนที่ ZyGen เราตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบนี้ และมีส่วนร่วมเป็นอย่างดีในการให้ความรู้และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการบริโภคด้วยการรับผิดชอบสังคม พร้อมกับวิธีการการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพพนักงานของเรา เราเชื่อว่าการส่งเสริมความรู้และทำให้พนักงานตระหนักถึงเรื่องการจัดการขยะจะสามารถนำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรต่างๆ นอกจากนี้ การสนับสนุนแนวทางปฏิบัติอย่างรับผิดชอบภายในองค์กรของเรา เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงผลักดันที่ส่งออกไปถึงผู้อื่น รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นอย่างยั่งยืนในชีวิตทุกคน”

5 ความเท่าเทียมทางเพศ - ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ ให้ความเท่าเทียมกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง

"ที่ ZyGen เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุม ซึ่งให้คุณค่าและเคารพในมุมมอง ภูมิหลัง และการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ เราตระหนักดีว่าความหลากหลายเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความสำเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มีพลัง และแรงบันดาลใจในการดำเนินการอย่างเต็มที่ มีศักยภาพในการทำานร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมของบริษัทที่ดีและยอมรับความหลากหลาย โดยเป็นหนึ่งข้อสำคัญที่ใช้ขับเคลื่อนความสำเร็จโดยรวมของเรา”

Governance

8 การทำงานที่เหมาะสมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ - ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิผล และงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

"การจ้างงานที่เสมอภาคและยุติธรรม พร้อมการส่งเสริมการทำงานที่ดีให้กับทุกคน ถือเป็นหัวใจสำคัญของค่านิยมบริษัท ที่ ZyGen เราเชื่อมั่นว่าทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในสถานที่ทำงาน เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ไม่แบ่งแยก ยอมรับความหลากหลาย เคารพสิทธิมนุษยชน และไม่เลือกปฏิบัติ เราส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมความโปร่งใส การสื่อสารที่เปิดกว้าง และความเคารพซึ่งกันและกันรับฟังข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์จากทุกคนในทีม นอกจากนี้ เราได้ใช้ระบบแจ้งเหตุที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้ทุกคนสามารถรายงานข้อกังวลโดยไม่เปิดเผยตัวตนหรือให้ข้อเสนอแนะได้ผ่านระบบ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพและเติมเต็มให้กับสมาชิกในทีมทุกคน โดยยอมรับแนวทางปฏิบัติในการจ้างงานที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ส่งเสริมสภาพการทำงานที่เหมาะสม มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเติบโตและสร้างศักยภาพสูงสุดของตัวเองได้"

5 ความเท่าเทียมทางเพศ - บรรลุความเท่าเทียมทางเพศและให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน

"ที่ ZyGen เราทุ่มเทเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลของเรา เราเชื่อมั่นว่ามุมมองและเสียงที่หลากหลายในตารางการตัดสินใจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุมมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสมดุลทางเพศและการเป็นตัวแทนใน บทบาทความเป็นผู้นำภายในองค์กรของเราและในคณะกรรมการบริหาร เราพยายามอย่างแข็งขันที่จะขจัดอุปสรรคและอคติ และพยายามสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสและอิงคุณธรรม เรารับรองว่าบุคคลที่มีความสามารถโดยไม่คำนึงถึงเพศ มีความเท่าเทียมกัน โอกาสในการมีส่วนร่วมและความเป็นผู้นำ โดยการจัดลำดับความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศในการกำกับดูแล เรามีเป้าหมายที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับชุมชนธุรกิจและมีส่วนร่วมในสังคมที่เท่าเทียมกันมากขึ้น"

Scroll to Top