Enterprise Resource Planing (ERP)

จัดการกระบวนการทั้งหมดให้เป็นระบบด้วย Enterprise Resource Planing
48 mouse

What's ERP ?

Enterprise Resource Planning (ERP) คือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรหลักขององค์กรทั้งในด้านการเงิน การผลิต การบริการ การจัดซื้อ และการดำเนินงาน Supply Chain ระบบ ERP สามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดให้เป็นระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกระบบ ERP ในการจัดการวางแผน และจัดการทรัพยากรองค์กรธุรกิจ

ERP เปรียบเสมือนระบบประสาทส่วนกลางขององค์กรธุรกิจ เข้ามาช่วยจัดการในส่วนที่จำเป็นของการดำเนินธุรกิจ ข้อมูองค์กรส่วนใหญ่หรือทั้งหมดจะถูกจัดอยู่ในระบบ ERP เพื่อให้เป็นการรวบรวมข้อมูลจริงไว้ในที่เดียว

ประโยชน์ของระบบ ERP

ลดความซับซ้อนของงานด้านไอที ด้วยระบบ ERP

เพิ่มความมั่นใจในการวางแผนการใช้งานระบบ ERP

ติดตามธุรกิจ และการรายงานทางการเงินแบบรวดเร็ว รับทราบรายละเอียดงานแบบวันต่อวัน​

ลดความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพิ่มการมองเห็นในการควบคุมธุรกิจ เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างของการใช้งานระบบ ERP

ระบบการจัดส่ง(LG)

ตรวจสอบสินชิ้นส่วนที่เหมาะสม Check Stock สินค้า หรือวัตถุดิบ การคาดการณ์จัดระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดการคลังสินค้า(WH)

ลดต้นทุนการจำหน่าย สามารถตรวจสอบ ประเมินซัพพลายเออร์ รวมถึงการรับเข้า การส่งออก สินค้าจากคลังสินค้า สามารถตัดสินใจได้ในทันที ด้วยระบบ ERP

ระบบทรัพยากรการผลิต(MRP)

เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยโครงสร้างของระบบสามารถเชื่อมต่อกับการบริหารการผลิต และการจัดการการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบัญชี(ACC)

เชื่อมโยงการรับรู้รายได้ที่เกิดซ้ำ ด้วยเทคโนโลยี ERP บน Mobile แบบ Realtime

ระบบจัดการด้านซ่อมบำรุง(PRM)

สามารถบันทึกข้อมูล เครื่องมือ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการ การบำรุงรักษาโดย จำแนกประเภทเครื่องมือ รวมถึงทีมงานที่จะเป็นผู้ดูแล

ระบบการจัดซื้อ(PUR)

การสั่งซื้อสินค้า สามารถตรวจสอบ ประเมินซัพพลายเออร์ ตัดสินใจได้ในทันที มีระบบอนุมัติการสั่งซื้อออนไลน์

ฟังก์ชันของหลักระบบ ERP

Supply Chain
การจัดการทรัพยากรบุคคล
การเงิน การบัญชี
ด้านการขาย
งานด้านบริการ
การจัดซื้อ
การจัดการโลจิสติกส์

รูปแบบของการพัฒนาระบบ ERP

Cloud ERP

ระบบ ERP จะถูกติดตั้งไว้บนเซิร์ฟเวอร์ (Cloud Server) สามารถเข้าใช้งานผ่านมือถือ หรืออินเทอร์เน็ต 4G ได้แบบ Realtime การใช้งานที่ค่อนข้างสะดวก Access ได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน

ด้านการผลิต (Manufacturing)

มีการบอกข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางการผลิต เป็นระบบที่ถูกติดตั้งไว้บน Server ระบบ ERP นี้จะถูกติดตั้งไว้บน Hardware หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น รวมไปถึง Upgrade ระบบ ERP ภายในให้ทันสมัย

ด้านการขาย (Sales)

สามารถทำงานร่วมกับ Hybrid Cloud ERP เพื่อสร้างกระบวนการสั่งซื้อเป็นเงินสด การเรียกเก็บเงิน ข้อมูลจะเก็บเป็นสองส่วนจะอยู่ในระบบ Cloud หรืออยู่ในองค์กร

Testimonial

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณแฟง (+66)94-646-5853

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP ERP
Scroll to Top