Tableau helps people
see and understand

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร Tableau คือ Software ที่สร้างไว้สำหรับทุกคน

What's Tableau?

จากการสำรวจปริมาณข้อมูลในปัจจุบันจะเห็นว่ามีอัตราการเพิ่มของข้อมูลสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง โดยหากเราดูจาก Internet Data Center (IDC) ในปี 2011 จนถึง ปี 2020 จะพบว่ามีปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากถึง 75 เท่า

ดังนั้นเพื่อการนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Tableau จึงได้พัฒนา Software ขึ้นมาตอบสนองการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจโดยยึดหลัก 3 ข้อคือ Visualization, Data Exploration และ Analyzing

ทำไมถึงต้องเลือก Tableau ในการวิเคราะห์ข้อมูล?​

จากประสบการณ์การพูดคุยกับลูกค้าของเรา เราพบว่าองค์กรส่วนมากมี pain point ในการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์เพราะเรื่องความซับซ้อนของข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ต้องเสียเวลาในการทำรายงานของตัวเอง อีกทั้งยังต้องทำรายงานซ้ำแบบนี้ทุกครั้งในทุกๆ เดือนที่ต้องมีการส่งผลสรุปรายงานหาผู้บริหาร
เรา ZyGen จึงอยากเสนอทางเลือกใหม่อย่าง Tableau ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ ในเบื้องต้นเราได้รวบรวมจุดแข็งของ Tableau มานำเสนอคุณ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

Tableau สามารถเชื่อมต่อได้หลายแหล่งข้อมูลรวมถึงไฟล์ Excel ด้วย   นั่นหมายความว่า หากผู้ใช้เก็บข้อมูลบน Excel อยู่แล้ว หรือ มีฐานข้อมูลอื่นๆ ก็สามารถต่อ Tableau เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันที

สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบ Real Time

การตัดสินใจดำเนินการทางธุรกิจต้องอาศัยความฉับไวและแม่นยำ  เมื่อฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง Tableau ก็พร้อมให้คุณดูรายงานได้ตลอดเวลา

การกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล

Tableau สามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของรายงานได้รวมถึงสามารถแชร์รายงานไปยังผู้บริหารหรือเพื่อนร่วมงานในองค์กรผ่าน Tableau Server

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำ

ผู้ใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่าย เพราะ Tableau คิดค่าใช้จ่ายตามรูปแบบการใช้งานจริงของผู้ใช้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการคิดราคาเกินจริงจากที่ใช้งาน

ไม่จำกัดปริมาณข้อมูลที่ใช้

ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ต้องกังวลกับปริมาณข้อมูลเพราะ Tableau อนุญาตให้สามารถอัพโหลดข้อมูลมายัง Tableau Server ได้อย่างไม่จำกัด (ควบคุมเพียงจำนวนผู้ใช้งาน)

เราอยากนำเสนอ Data Visualizations ที่มีความซับซ้อน ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก Tableau

ผู้ใช้งานสามารถสร้างกราฟได้หลากหลายประเภททั้งที่สร้างได้ด้วยตัวเองจนไปถึงซับซ้อนมากๆ โดย Tableau มีความสามารถในการ drill-down ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการทำสูตรคำนวณต่างๆ ที่ง่ายต่อการทำและมีประสิทธิภาพ

ทำไมถึงต้องเลือก ZyGen?

จากประสบการณ์กว่า 20 ปีของเราที่ดูแลระบบ ERP ตั้งแต่ระบบการขาย ระบบการจัดซื้อ ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง ระบบการผลิต และระบบการเงิน ทำให้เรารู้ว่า “ข้อมูล” สามารถนำมาใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการใช้เทคนิค data-driven เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้น

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

ตัวอย่างของกลุ่มธุรกิจที่เหมาะกับ Data Driven

กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

 • เข้าใจความต้องการของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล (Customer Insight)
 • ช่วยกำหนดทิศทางการตลาดชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Data Driven Marketing)

กลุ่มธุรกิจ อุตสาหกรรม

 • เพิ่มความสามารถและผลตอบแทนให้ได้สูงสุด (Return of Investment)
 • ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Factory Information Insight)
 • ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับโรงงานด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล log (Log Analytics)

กลุ่มธุรกิจการเงิน การธนาคาร

 • ช่วยในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้า (Credit Assessment)
 • ทำ Automate Reporting เพื่อลดความผิดพลาด กระบวนการทำงาน และได้ข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมทางการเงินของลูกค้า (Consumer Behavior in Financial Services)

กลุ่มธุรกิจสุขภาพ

 • ช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคจากความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อนำไปหาโอกาสการเกิดโรคกับผู้ป่วยรายใหม่ (R&D)
 • เพื่อช่วยแนะนำแพ็กเกจที่เหมาะกับคนไข้ที่มีความเสี่ยงที่แตกต่างกันได้ (Health Care Recommendation System)
 • กำหนดตัวชี้วัดด้านคุณภาพการให้บริการ (Correlation Analysis, Trend Analysis, Cost Analysis)

กลุ่มธุรกิจสื่อสาร

 • สามารถคาดการณ์ traffic ของเครือข่ายได้ (Traffic Forecast)
 • Network Traffic Analysis ช่วยให้เกิดความพร้อมสำหรับการลงทุนสร้างเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจประกันภัย

 • ช่วยวิเคราะห์รูปแบบสินไหมทดแทนให้คุ้มค่าและตรงใจลูกค้า (Claim Analytics)
 • ช่วยรักษาฐานลูกค้าให้ซื้อกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง (Customer Retention)
 • ช่วยประเมินความเสี่ยงในการกำหนดราคา (Actuarial & Underwriting Analytics)

FAQ

Tableau Software เชื่อมต่อได้หลากหลาย Data Source สามารถดูรายละเอียดการเชื่อมต่อข้อมูลได้จาก https://www.tableau.com/products/desktop

Tableau เป็น Software ที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้การทำ Dashboard เองได้อย่างง่ายๆ หรือสามารถให้ ZyGen พัฒนา Dashboard แบบที่มีความซับซ้อนเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ได้มากที่สุดเช่นกัน

สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง LINE : @Zygen หรือ โทร. 062-859-3566

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณรจิตพิชญ์ (แพรว)

เบอร์ : +(66)62-859-3566

คุณหทัยชนก (แคท)

เบอร์ : (+66)86-754-5506

คุณวันทนีย์ (พิม)

เบอร์ : (+66)99-249- 7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Tableau for Business
Scroll to Top