Special Offer! Assessment for ABAP Performance Tuning

ตรวจเช็คคุณภาพโปรแกรม SAP ฟรี
จำนวนไม่เกิน 3 โปรแกรม

สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด ลงทะเบียนตอนนี้ ภายใน 31 มีนาคม 2024 เท่านั้น

Assessment for ABAP Performance Tuning

Assessment for ABAP Performance Tuning เป็นบริการที่จะช่วยตรวจสอบโปรแกรม SAP ที่กำลังเจอปัญหาด้าน Performance พร้อมวิเคราะห์ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข อีกทั้งยังประเมิน Effort สำหรับการแก้ไขโปรแกรมให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

Special Offer! Assessment for ABAP Performance Tuning​

โปรแกรม ABAP ที่ใช้งาน
เริ่มประมวลผลนานขึ้นอยู่หรือไม่?

โปรแกรม ABAP ที่ใช้งานอยู่ค่อยๆ ประมวลผลนานขึ้นแบบนี้อยู่หรือไม่? จากที่เคยประมวลผลได้ภายใน 1 นาทีเป็น 5 นาที หรือจาก 10 นาทีกลายเป็น 30 นาที ไม่ว่าเพราะข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือจำนวน Transaction มีปริมาณมากขึ้นก็ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้โปรแกรมของคุณประมวลผลนานกว่าเดิม ดังนั้นการตรวจเช็คคุณภาพโปรแกรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Performance Tuning ที่สามารถลดเวลาการประมวลผลได้ถึง 27 เท่า (จากลูกค้าที่ใช้งานจริง)

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Assessment for ABAP Performance Tuning 

Special Offer! Assessment for ABAP Performance Tuning​

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1

การวิเคราะห์และประเมินปัญหาที่เกิดขึ้นบนโปรแกรม SAP

2

การปรับปรุงโค้ด (Code Optimization) ตามหลัก Performance Tuning

3

ลดความซับซ้อนของโค้ด ลบโค้ดที่ไม่จำเป็นและลดขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม

4

ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่ใหม่ ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

ทีมงานพร้อมให้บริการท่าน และพร้อมที่จะทำให้ระบบของท่าน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจเช็คโปรแกรม SAP ฟรี

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Special Offer! Assessment for ABAP Performance Tuning
Scroll to Top