6 เหตุผลที่ทำให้ SAP Business One เป็นระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ 

ธุรกิจขนาดกลาง (SMEs) และธุรกิจขนาดเล็ก มีความท้าทายในด้านการทำธุรกิจที่แตกต่างจากธุรกิจหรือองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะทางด้านต้นทุน และทรัพยากรที่จำกัด ทำให้ SAP Business One (SAP B1) ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายเหล่านี้ แต่จะตอบโจทย์ได้อย่างไรบ้าง ตามไปอ่านในบทความด้านล่างนี้ได้เลย 

1. ครอบคลุมและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ 

SAP Business One (SAP B1) เข้าใจว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องการควบคุมสิ่งต่างๆ ในธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ยังต้องตั้งเป้าหมายที่ใหญ่และไปให้ถึง แต่เมื่อธุรกิจเริ่มมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ การมองเห็นภาพรวมในแต่ละช่วงเวลา อาจจะทำได้ยากขึ้น เพราะข้อมูลต่างๆ กระจัดกระจายอยู่กันคนละทิศละทาง และอยู่ในหลากหลายแอปพลิเคชัน 

ดังนั้น SAP Business One จึงถูกออกแบบมาให้ทุกส่วนของธุรกิจคุณเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย และทำให้คุณยังคงเห็นภาพรวมของการดำเนินงานภายในองค์กรแม้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่กำลังเติบโต โดยตัวโปรแกรมจะรวบรวมข้อมูลทางธุรกิจทั้งหมดไว้ด้วยกันให้สามารถเข้าถึงได้ทันที และระบบจะแสดงให้เห็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการบริหารจัดการธุรกิจของคุณในส่วนหลักๆ เท่านั้น 

เนื่องจากแต่ละธุรกิจมีความต้องการที่แตกต่างกัน SAP Business One จึงเน้นเรื่องความยืดหยุ่นของระบบที่สามารถทำงานได้ทั้งแบบ On-Premise และ Cloud ทำให้คุณสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์พกพาใดก็ได และเนื่องจากระบบ SAP B1 ทำงานได้ทั้งบน SAP HANA และ แพลตฟอร์ม Microsoft SQL Server ทำให้สามารถเลือกใช้งานได้ทันที ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

SAP Business One - Customization

2. เพิ่มความสามารถในการควบคุมการเงินและการบัญชีของธุรกิจ 

SAP Business One มีเครื่องมือที่ครบครันสำหรับช่วยจัดการกระบวนการทางด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการทำให้เป็นรูปแบบอัตโนมัติ เช่น การดูแลบัญชีแบบแยกประเภท (Ledger) รายการบันทึกประจำวัน ตัวช่วยในการคำนวณภาษี และการทำธุรกรรมในหลากหลายสกุลเงิน

คุณสามารถดำเนินงานด้านการเงินและธนาคารได้อย่างง่ายดาย ทั้งการประมวลผลใบแจ้งยอดและรายจ่ายของธนาคาร รวมไปถึงการกระทบยอดบัญชี และยังจัดการกับกระแสเงินสด ติดตามงบประมาณ เปรียบเทียบสถาการณ์จริงที่เกิดขึ้นในธุรกิจกับแผนที่เคยวางไว้ล่วงหน้าได้ทันท่วงที เพื่อให้เห็นว่าธุรกิจของคุณควรไปต่อในทิศทางใด ณ สถานการณ์นั้นๆ 

SAP Business One - Financial Management

3. สร้างฐานลูกค้าที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

การหาลูกค้าใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ แต่การสานสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันให้ยั่งยืนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้น SAP Business One จึงเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการขายและวงจรชีวิตของลูกค้า (Customer Lifecycle) ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลูกค้าเกิดปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจ กระบวนการขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย และการให้การสนับสนุน 

ความสามารถแบบบูรณาการนี้จะทำให้เห็นลักษณะและพฤติกรรมของลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของลูกค้าเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้คุณจะสามารถเปลี่ยนผู้ที่สนใจในสินค้าหรือบริการของคุณ ให้กลายมาเป็นลูกค้าได้ ทำให้ยอดขายรวมถึงผลกำไรเพิ่มขึ้น โดยยังช่วยพัฒนาและปรับปรุงเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย 

SAP Business One - Sales and Customer Management

4. เพิ่มศักยภาพให้กับกระบวนการซื้อเพื่อเพิ่มกำไร 

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทุกธุรกิจต้องการกระบวนการการจัดซื้อที่เป็นระบบ ตั้งแต่การขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ไปจนถึงการทำรายการซื้อและชำระเงิน

SAP Business One ช่วยเรื่องการจัดการกระบวนการจัดซื้อแบบครบวงจร ทั้งการออกใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ การคืนสินค้า และการชำระเงิน และด้วยเครื่องมือหลากหลายที่นำมาเชื่อมต่อกับระบบได้ คุณจะสามารถเปรียบเทียบผู้ขายสินค้าและราคาของแต่ละเจ้า เพื่อให้สามารถต่อรองราคาจนได้รับข้อเสนอที่ดีกว่า และเห็นโอกาสในส่วนที่สามารถลดต้นทุนได้ 

SAP Business One - Purchasing and Inventory Control

5. การควบคุมและการกระจายสินค้าคงคลังอย่างโปร่งใส 

SAP Business One สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องของการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก สินค้าคงคลัง และที่อยู่คลังของสินค้าแต่ละรายการ ทำให้คุณสามารถประเมินมูลค่าของสินค้าคงคลังโดยการใช้ Standard Costing, Moving Average, FIFO และวิธีการอื่นๆ เช่น การตรวจสอบปริมาณสต็อกสินค้า และการติดตามการขนย้ายสินค้าแบบเรียลไทม์ เป็นต้น

ซึ่งทำให้การอัปเดตสินค้าคงคลังและการเช็คสินค้าคงเหลือทำได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงทำให้สามารถบริหารข้อมูลด้านราคามาตราฐานและราคาแบบพิเศษเฉพาะกลุ่มได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถจัดโปรโมชันส่วนลดตามปริมาณการขาย ยอดขายเงินสด หรือตามข้อมูลของกลุ่มลูกค้า และยังสามารถเรียกดูรายงานเพื่อทำให้มองเห็นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ 

SAP Business One - Production Planning

6. เห็นภาพรวมธุรกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วย Business Intelligence, Analytics และ Report

SAP Business One มีเครื่องมือที่ทรงพลังในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างรายงาน ซึ่งรวมถึง SAP Crystal Reports® สำหรับ SAP Business One ทั้งเวอร์ชันเสริมและเวอร์ชันเต็ม ให้คุณรวบรวมข้อมูลได้จากหลากหลายแหล่ง และสร้างรายงานด้วยข้อมูลจากทั่วทั้งองค์กรเพื่อนำมาแสดงผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

เมื่อเชื่อมต่อ Microsoft Office เข้ากับ SAP Crystal Reports® คุณจะสามารถเลือกรูปแบบการแสดงรายงานได้อย่างหลากหลายและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่แสดงผลบนรายงานได้อีกด้วย

SAP Business One สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลหน่วยความจำเพื่อนำมาวิเคราะห์และสร้างรายงานได้ ด้วยตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนโดย SAP HANA ทำให้คุณสามารถเข้าถึงแดชบอร์ด รายงานแบบสำเร็จรูป และเครื่องมือในการเพิ่ม Productivity เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ก็ยังสามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสอบถามที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้โดยที่ไม่ต้องมีความรู้ทางเทคนิค ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ เพื่อกำหนดอัตราการแลกเปลี่ยน กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง สร้างฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออกสำหรับจดหมาย อีเมล และข้อมูลภายในองค์กร  

SAP Business One - Business Intelligence, Analytics, Report 

SAP Business One เป็นระบบ ERP ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความท้าทายและความต้องการของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่มีเป้าหมายต้องการเติบโตในตลาดได้อย่างยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็น ERP ที่ครอบคลุมทุกมุมมองของการทำธุรกิจ ทำให้สามารถบริหารงบประมาณได้ ในขณะเดียวกันก็ควบคุมการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจ SAP Business One หรือต้องการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ สามารถติดต่อ ZyGen เพื่อให้คำปรึกษาเพิ่มเติม

Source: 
https://www.sap.com/sea/documents/2022/11/a64760b3-4d7e-0010-bca6-c68f7e60039b.html

แชร์ :
Scroll to Top