SAP B1 Tip Change Perspective, Try The Card View

การจัดวางภาพในทิศทางเดียว เราก็จะเห็นมุมมองเพียงมุมมองหนึ่งเท่านั้น ถ้าหากเราทำการขยับหรือเคลื่อนย้ายภาพไปในมุมอื่น หรือ ขยับให้ห่างออกไป เราสามารถเห็นมุมมอง หรือ รายละเอียดที่แตกต่างออกไปปรากฏขึ้น เช่นเดียวกันกับข้อมูล หรือ Data บางครั้ง เราจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองของมันเช่นกัน Web Client ของ SAP Business One จึงนำเสนอความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เราต้องการเห็น หรือ ใช้งานจริงๆ เท่านั้น โดยเราสามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านั้นในรูปแบบมุมมองรายการ (List Views) ที่มีความยืดหยุ่นยอดเยี่ยม ดังนี้

จากรูปภาพ “Card View” ตัวเลือกใหม่ ที่ถูกเพิ่มเข้ามานี้ เปรียบเสมือน Canvas ของเรา ซึ่งมีความสามารถในการออกแบบการแสดงผลข้อมูลที่จำเป็นโดยใช้ WYSIWYG Editor เพียงแค่เรา Click ที่ปุ่ม “Edit” ดังรูปด้านล่าง 

เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถสร้าง Card ได้มากมายตามที่ต้องการและ Zoom เข้าไปในแต่ละ Card เพื่อดูรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้เรายังสามารถ Apply การเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไปยัง Card ทั้งหมดโดยใช้ Filter Bar และ บันทึก (Save) กลุ่มของ Cards ทั้งหมดที่สร้างขึ้น เป็นหนึ่ง View และ หนึ่ง Tile สำหรับการเรียกใช้ในอนาคต โดย Card Views ยังพร้อมใช้งานในมุมมองรายการ (List Views) ของ UDOs และ UDTs นั้นๆ ได้ทันที จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้มากเลยทีเดียว 

ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งานแล้วใน SAP Business One 10.0 FP 2108 และ SAP Business One 10.0 FP 2108, เวอร์ชั่นสำหรับ SAP HANA 

Credit : Ari Schapira 
Chief Product Owner – SAP Business One at SAP 

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top