SAP iRPA

Intelligent Process Run The World's

SAP iRPA today are able to supply needful of help, information, and positive experience of maintaining intimacy with customers.

Digital Transformation

การนำ Digital Technology เข้ามาปรับใช้กับทุกภาคส่วนของธุรกิจ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่รากฐานของธุรกิจไปจนถึงกระบวนการส่งมอบให้กับลูกค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและช่วยให้ก้าวทันโลกเศรษฐกิจ

Intelligent Enterprise

การแปลงทรัพยากรข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพขององค์กร อาทิ การนำ Automation เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกภายในองค์กร การออกแบบกระบวนการซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ฉับไว หรือการสร้างสรรค์วิธีการใหม่แก่ธุรกิจด้วยนวัตกรรม

What's SAP iRPA ?

SAP iRPA เป็นระบบ Robotic Process Automation ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดย SAP ที่อยู่ในรูปแบบ Software As A Service และ Cloud Solutions อีกทั้งยังสามารถที่จะทำงานร่วมกับระบบที่หลากหลาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมเราถึงแตกต่างจาก Tools อื่นๆ

Key Diffence of SAP iRPA

Functionality

สามารถทำงานร่วมกับธุรกิจที่หลากหลาย อีกทั้งยังมีระบบ Drag & Drop Workflow ที่จะลากวาง Workflow Diagram เพื่อสร้างระบบ Automation ได้

SAP Compatibility

มีการอำนวยความสะดวกในส่วนของ SAP Connector มาให้ไม่ว่าจะเป็น SAPUI5 หรือ แม้แต่ SAPGUI เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทางผู้ที่ใช้งาน Software SAP มากยิ่งขึ้น

Security

มีการใช้ Credential ในการจัดการ Username Password และการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานโลก โดยทาง SAP

Pre-built bots

สำหรับ SAP iRPA จะมีตัว Standard Template มาให้สำหรับการใช้งาน T-code ต่างๆ หรือการเชื่อมต่อไปยัง 3Party อาทิ การสร้าง Sale Order (VA01)

Flexible

โดดเด่นในด้านของความยืดหยุ่น กล่าวได้ว่าลูกค้าสามารถมี Robot ได้เท่าที่ลูกค้าต้องการ และ การใช้งานโหมดต่างๆ นั้นไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Comprehensiveness

มีการบอกค่าสถานะไม่ว่าจะเป็น สถานะจองตัว Robot, Process ที่มีการรันอยู่ หรือกำลังจะรัน รวมไปถึงเครื่องแต่ละเครื่องที่ Robot สามารถที่จะทำงานได้

Example Process using SAP iRPA in Business

วิดิโอดังกล่าวเป็นการทำงานของ SAP iRPA Robot จริงๆ โดยไม่มีการปรับเร่งความเร็วการบันทึก
Play Video
ตัวอย่างความสามารถของ SAP iRPA

RPA Capabilities

Login into any application
Copy and Paste Data to other Systems
Data scraping from Websites
Read & Write data into Applications
Decision/Calculation with Conditions
File & Folder Management
Connecting by API/Web Service
Generated Report for Business
Open & Send Email with Attachment

เราคือนักพัฒนาคนไทยที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบ Robotic Process Automation ให้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าในอนาคตต่อไป เพราะเราเข้าใจว่าทุกองค์กรจะต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณแฟง (+66)94-646-5853

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP iRPA
Scroll to Top