SAP B1 Tip Permission to Duplicate Documents

องค์กรส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และอยากจะประสบความสำเร็จ โดยใช้เวลา ความพยายาม, เงิน หรือทรัพยากรต่างๆ ให้น้อยลง ดังนั้น การคัดลอก หรือการทำซ้ำเป็นแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ใช้กระดาษ ซึ่งงานที่ใช้กระดาษต่างๆ ได้ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น โดยการใช้ เครื่องซีร็อกซ์, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ แต่การพัฒนาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ทั้งนี้ยังสามารถสร้างสำเนา File, Copy เอกสารได้ทีละหลายๆ ชุด หรือสร้าง File ที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว ถึงแม้ว่าการ Duplicate File หรือการบันทึกข้อมูล Master Data จะค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้ว แต่ SAP Business One ยังมี Feature ที่ช่วยให้งาน Duplicate File มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเราสามารถเลือกที่จะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในการ Duplicate เอกสารหรือข้อมูลได้อีกด้วย 

โดยการกำหนดค่าเริ่มต้นนั้น การให้สิทธิ์จะถูกตั้งค่าเป็น “Full Authorization” แต่หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งาน Duplicate เอกสารหรือข้อมูลได้ให้ตั้งค่าเป็น “No Authorization” เมื่อผู้ใช้งานที่ไม่มี Authorization พยายามที่จะ Duplicate เอกสารหรือข้อมูล จะมีข้อความแจ้งในระบบ และการดำเนินการดังกล่าวจะถูกบล็อกทันที 


ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งานแล้วใน SAP Business One 10.0 FP 2008 และ SAP Business One 10.0 FP 2008, สำหรับ SAP HANA.  


Credit: Ari Schapira 
Chief Product Owner – SAP Business One at SAP 

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top