Empower everyone to build apps​

Power Apps​

48 mouse

Power Apps คืออะไร?​

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจ แบบ Low Code Development ถูกออกแบบมาให้ตอบสนองกับความต้องการขององค์กรยุคใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง โดย Power Apps สามารถเชื่อมต่อกับ Data connectors ที่หลากหลายและนำไปใช้งานได้ในทุก Platform

use cases

การนำ Power Apps ไปใช้ในองค์กร

Approval

เปลี่ยนระบบเอกสารเป็น e-forms ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถอนุมัติเอกสารผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว​

Calculation / transformation

ช่วยสร้างการคำนวณและเปลี่ยนแปลงข้อมูลในง่ายขึ้น สามารถพัฒนาได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ รวมถึงสามารถเชื่อมกับระบบ AI ต่าง ๆ ของ Microsoft ได้สมบูรณ์​

ทำไมต้อง Microsoft Power Apps​

ธุรกิจในยุค Digital เติบโต ทำให้ Business Users มีความต้องการใช้งานแอปพลิเคชันที่รวดเร็ว เทคโนโลยี Low Code Application Platform (LCAP) จึงถูกนำมาเสนอ เพื่อความรวดเร็วในการพัฒนา สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ LCAP เติบโตขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา และ Microsoft เองก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มผู้นำ ที่มีการพัฒนาและอัพเดทเทคโนโลยีนี้อย่างต่อเนื่อง​

จุดเด่น

Low Code Development​

สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียน Code สามารถ Drag and Drop ได้ เหมาะสำหรับผู้ใช้งานทุกระดับ

เหมาะกับการใช้งานภายในองค์กร

Microsoft/Office 365 License สามารถใช้งาน PowerApps แบบ Standard ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

บริการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลาย

Power Apps มีบริการเชื่อมต่อข้อมูลที่ให้เราสามารถใช้งานได้มากกว่า 487+ บริการ เช่น Office365 Excel, Outlook, One Drive, Share Point, Azure, SQL Server, SAP ERP และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงผู้ใช้งานสามารถ Custom API ขึ้นเองเพื่อสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่เดิมได้​

ใช้งานได้ทุก Platform​

สามารถพัฒนาระบบสำหรับ Mobile, Tablet, Desktop และ Website ได้

ระบบลางาน

ระบบจองและอนุมัติวันลา สามารถตรวจเช็ควันหยุดของบริษัท วันลาคงเหลือ และตรวจสอบสถานะการลาได้ตลอดเวลา

ระบบ IT Service Desk​

ระบบ Service Desk ที่ช่วยให้คุณแจ้งปัญหาที่ต้องการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว มีระบบแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถตรวจสอบสถานะของงานได้ตลอดเวลา

Testimonial

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณท็อป (+66)94-646-5853

FAQ

Power Apps รองรับเชื่อมต่อมากกว่า 500+ บริการ เช่น Office365 Excel, Outlook, One Drive, Share Point, Azure, SQL Server, SAP ERP และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงผู้ใช้งานสามารถ Custom API ขึ้นเองเพื่อสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่มีอยู่เดิมได้

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ List of all Power Apps connectors

รองรับการใช้งานทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Mobile, tablet และ Desktop เนื่องจากเป็น Web Base Application สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก platform และสำหรับ mobile device สามารถ download application ได้ทั้ง iOS และ Android​

ในกรณีองค์กร/หน่วยงาน มีการใช้งาน Microsoft/Office 365 License อยู่แล้ว สามารถเลือกใช้งาน Power Apps/Power Automate แบบ Standard ได้เลยทันที แต่หากต้องการใช้แบบ Premium สามารถ Add-Ons เพิ่มเติมได้

สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่ Licensing overview for Microsoft Power Platform

สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง… Line @Zygen หรือ โทร. 062-859-3566 (แพรว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Power Apps​
Scroll to Top