Microsoft Power Platform​

Work together to meet challenges effectively with Microsoft Power Platform & ZyGen​
48 mouse

What's Microsoft Power Platform

Microsoft มีบริการที่รองรับการทำ “Business Application Platform” ที่ช่วยให้การสร้าง business application ทำได้อย่างรวดเร็วโดยผ่าน “Power Apps” และ สามารถกำหนดการทำงานให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย “Power Automate”. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมผ่านทาง “Power BI” อีกทั้งสามารถใช้ “Power Virtual Agents” เพื่อช่วยให้องค์กรคุณมีแชทบอทที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบคำถามที่เกิดจาก ลูกค้า พนักงาน หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการของคุณได้​
การทำธุรกิจในยุคดิจิตอล องค์กรย่อมต้องการเครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่จะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีต้นทุนที่น้อยที่สุด

What We Do​

ไซเจ็นมีประสบการณ์ที่จะช่วยคุณออกแบบและพัฒนาระบบด้วย Microsoft Power Platform เริ่มตั้งแต่ ขั้นตอน การวิเคราะห์ระบบที่ใช้งานอยู่, การออกแบบ พัฒนา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษา Business Application Platform ภายในองค์กรของคุณ​

Microsoft Power Platform ช่วยเปลี่ยนการทำงานของธุรกิจองค์กรให้เป็น Paperless ได้ง่าย และ รวดเร็วมากขึ้น​

Microsoft Power Platform รองรับการกำกับควบคุมดูแลข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล (Data Governance & Data Security) ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องคำนึงถึงเมื่อองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนระบบสู่การเป็น Digitization

The Power Platform Components​

Product

Power Apps

Application Development​

สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแบบ “Low code development” ผู้ที่ไม่ใช่ Programmer สามารถสร้าง App ของตนเองได้ และใช้งานได้ทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Mobile หรือ Tablet​

Power Automate

Process Automation​
สามารถควบคุมสั่งการ application หรือบริการต่างๆ ได้มากมายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงอันเนื่องมาจาก human error และยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น​

Power BI​

Business Analytics​

สร้างรายงานข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูล สามารถทำความเข้าใจธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพื่อพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์และตัดสินใจแนวทางการดำเนินธุรกิจ​

Power Virtual Agents​

Intelligence Virtual Agents​
สร้าง chat bot โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม แต่ใช้การออกแบบ Flow การทำงานบน GUI แทน โดยสามารถทำงานร่วมกับ Connector ได้มากมาย อีกทั้งยังสามารถสั่งงานผ่าน Power Automate ได้ด้วย​
The Power Platform Components​

Features

Data Connectors​

มี connectors ที่สามารถควบคุม สั่งงาน และเชื่อมโยงข้อมูลกับ connectors ต่างๆ อาทิเช่น Excel Online, Power BI, SharePoint, Salesforce, Office 365 และอื่นๆ อีกมากมาย​

AI Builder​

User และ Developer ​สามารถเพิ่มความสามารถด้าน AI (Artificial Intelligence) เข้ากับ Workflow หรือ Application ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น​

Microsoft Dataverse​

ช่วยจัดเก็บข้อมูลเป็น schemas เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลต่างๆ ของธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น และสามาถจัดการข้อมูลได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังเป็น connectors เพื่อให้ Power Apps สร้าง Application ได้​

Example for Integrated MS Power Platform to your business​

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณแฟง (+66)94-646-5853

FAQ

Power Platform สามารถเหมาะกับการพัฒนาระบบใช้งานภายในองค์กร เช่น ระบบอนุมัติเอกสาร ระบบจัดการสินทรัพย์ ระบบจองรถ และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงสามารถสร้าง Workflow อัตโนมัติ และแสดงผลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก​

ในกรณีองค์กร/หน่วยงาน มีการใช้งาน Microsoft/Office 365 License อยู่แล้ว สามารถเลือกใช้งาน Power Apps/Power Automate แบบ Standard ได้เลยทันที แต่หากต้องการใช้แบบ Premium สามารถ Add-Ons เพิ่มเติมได้

สำหรับ Power BI และ Power Virtual Agent โดยสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้ที่
https://docs.microsoft.com/th-th/power-platform/admin/pricing-billing-skus

สามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ทาง Line @Zygen หรือ โทร. 062-859-3566 (แพรว)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย Microsoft Power Platform​
Scroll to Top