เมื่อมีกระบวนการ RPA (Robot Process Automation) จะมีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่างไร

RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่นๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นงานที่ซ้ำๆ, งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว, งานที่มีปริมาณงานมากๆ, งานที่มีความสำคัญแต่ไม่มีเวลาทำ และประโยชน์ของ RPA มีดังนี้

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว หากเทียบกับมนุษย์สามารถทำงานได้เร็วกว่าถึง 3-5 เท่า และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหากทำงานร่วมกับมนุษย์ เพื่อลดงานที่ใช้เวลาและทำซ้ำๆได้ดี

ลดความผิดพลาดจากการทำงานได้

RPA สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้

ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อนำ RPA เข้ามาใช้งาน จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้มนุษย์ไปทำงานที่ใช้การตัดสินใจมากขึ้น โดย RPA จะเข้ามาอยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ จะสามารถทำงาน ตามกระบวนการที่มนุษย์กำหนด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยลดเวลาการปฏิบัติงานของมนุษย์

การทำงานล่วงเวลา หรือการทำงานในชั่วโมงที่มากเกินไป อาจจะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าสะสม RPA จะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ เพื่อให้มนุษย์ใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่สำหรับงงานสำคัหรืองานที่ใช้การตัดสินใจ

ปัจจุบัน RPA เริ่มแพร่หลายมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้เพื่อทำให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดความผิดพลาดของงาน โดยธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มมีการนำมาใช้งานจริง หากท่านที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.zygencenter.com/service_rpa.html

RPA (Robotic Process Automation) คือ ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่นๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top