ค้นหา Process RPA ที่ใช่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน

ลงทะเบียนวันนี้ Free !!!

One Day Process Discovery Online Workshop

ด่วนจำนวนจำกัด ถึง 30 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น

BUSINESS VALUE to be gained by

automating the RIGHT PROCESSES

at the RIGHT TIME

for the RIGHT REASON

Register

Contact US