6 ข้อดีของ e-Tax Invoice

e-Tax Invoice & Receipt หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีความสำคัญตั้งแต่มีการสนับสนุนให้ Paperless และพัฒนาให้พร้อมรับมือกับยุคดิจิทัลมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างรายมือชื่อแบบดิจิทัล (Digital Signature) สำหรับองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สามารถทำได้ง่ายๆ เพียง 6 ขั้นตอน
แชร์ :
Scroll to Top