จัดแนะแนวสายอาชีพ SAP ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดแนะแนวสายอาชีพ SAP

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัท ไซเจ็น จำกัด นำโดยคุณชลภัทร์ ภูริปัญโญ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของบริษัท ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เพื่อให้การแนะแนวด้านสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ SAP

กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเช้าโดยมีเนื้อหาบรรยายถึง รายละเอียดของ SAP ว่าคืออะไร?, SAP for Digital Tranformation ต่อด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ Solution ต่างๆ ของ SAP ได้แก่ ERP, BI, Big Data, Mobility, AI/Chatbot, Automation ก่อนจะแนะแนวการวางแผนสายอาชีพ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับสายอาชีพ SAP สำหรับนักศึกษา จากนั้นจึงต่อด้วย SAP ERP Overview และ SAP Fiori เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นระบบจริง ได้รู้จักระบบ SAP ERP รวมทั้ง SAP Fiori ซึ่งทำให้ผู้ใช้ ใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และปิดท้ายด้วย SAP BI และ Big Data โดยโครงการอบรมดังกล่าวมีนักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้บริษัท ไซเจ็น จำกัด ต้องขอขอบคุณ ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมครั้งนี้ มา ณ โอกาสนี้

SOLUTIONS/SERVICES ที่เกี่ยวข้อง :
แชร์ :
Scroll to Top