sap business one

ONLINE FREE DEMO

ลูกค้าที่สนใจ SAP Business One เราสามารถ Online Demo ฟรี

สำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

register

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

ติดต่อ : คุณรจิตพิชญ์ (แพรว)

เบอร์ : (+66)62-859-3566
Scroll to Top