วิสัยทัศน์ผู้บริหารในบทสัมภาษณ์ “Evolving beyond ERP: ZyGen tackles new tech in Thailand”

คุณชลภัทร์ ภูริปัญโญ Managing Director ของบริษัท ZyGen ได้ให้สัมภาษณ์กับ Moxie Insights แหล่งรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายอุตสาหกรรม และความรู้แรงบันดาลใจของผู้บริหารจากหลายประเทศทั่วโลก ในหัวข้อ “Evolving beyong ERP: ZyGen tackles new tech in Thailand” ซึ่งบทความในวันนี้จะสรุปใจความบางส่วนของบทสัมภาษณ์มาให้ทุกคนได้อ่านในบทความนี้

Reaping the rewards of RPA

ZyGen เป็น Innovative Consultancy หรือบริษัทให้คำปรึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีเทคโนโลยีหลากหลายตัว นอกเหนือจาก SAP มีประสบการณ์มามากกว่า 24 ปี ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ ZyGen เน้นให้บริการเป็นพิเศษ เช่น Data Analytics, Robotic Process Automation (RPA), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) และ Metaverse ด้วยความต้องการในการทำ Digital Transformation ของหลายองค์กรมีมากขึ้น ทำให้หลายเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ RPA เนื่องจากช่วยลดค่าใช้จ่าย และทำให้การดำเนินงานภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนจะเรียกได้ว่า RPA กลายเป็นสิ่งที่องค์กรในปัจจุบันต้องมี

Maximising the metaverse

ZyGen เชื่อว่า ‘คน’ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจของเรา และความก้าวหน้าของธุรกิจเกิดขึ้นได้จากคน (พนักงาน) มากกว่าเทคโนโลยี เพราะฉะนั้นเราจึงมีแนวทางที่เรียกว่า Sustainable Recruitment Model ที่พร้อมเทรนผู้สมัครงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม นำไปสู่โอกาสของการทำงานแบบระยะไกล (Remote Work) และการได้มาซึ่งการจ้างงานแบบไร้ขอบเขต นอกจากนั้นยังมีพื้นที่เสมือนสำหรับการให้ความรู้และสนับสนุนลูกค้าจากความต้องการด้านโลกเสมือน (Virtual Space) ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย สำหรับเทคโนโลยีเสมือนเหล่านี้ยังตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน ความสัมพันธ์ของพนักงาน และการทำงานร่วมกัน เราคาดการณ์ไว้แล้วว่า ในอนาคต ความต้องการด้านบริการด้านโลกเสมือนจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

ทำความรู้จักกับบริษัท ZyGen เพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือตามไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในภาษาอังกฤษได้ใน Moxie Insight

แชร์ :
Scroll to Top