การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ระบบสาธารณสุขต้องปรับตัว

การเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ระบบสาธารณสุขต้องปรับตัว มีงบประมาณที่น้อยลงและผู้ที่มีทักษะ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้เกิดแรงกดดันเป็นอย่างมาก สำหรับระบบสาธารณสุขประกันสุขภาพที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ความท้าทายนี้ โดยองค์กรสาธารณสุขนั้นได้เลือกใช้ระบบ Blue Prism AI Cloud หรือ ระบบอัตโนมัติของ SS&C Blue Prism เพื่อมาทำงานที่มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการทำงานมาก มาดูกันว่า RPA Blue Prism ได้เข้ามาช่วยองค์กรสาธารณสุขอย่างไรบ้าง

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top