RPA เข้ามาช่วยงานองค์กรได้จริงหรือไม่? – SS&C Blue Prism Getting Work Done

ในปัจจุบันงานซ้ำๆ หรือ งานออฟฟิตมีจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งงานในส่วนนี้ สามารถนำ SS&C Blue Prism (หรือเรียกว่า แรงงานดิจิทัล) เข้ามาช่วยจัดการงานเหล่านี้ เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาที่จะพัฒนาทักษะใหม่พร้อมทั้งยังจัดการงานที่ Hight-VaLue มากขึ้น

SS&C Blue Prism ได้มีการพัฒนาระบบอัตโนมัติให้ชาญฉลาดเพื่อนำแรงงานดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานในส่วนต่างๆ ได้ อีกทั้งยังทำงานร่วมกับมนุษย์อย่างลงตัว หมดกังวลในขั้นตอนการทำงานเพราะแรงงานดิจิทัลสามารถจัดการได้ทั้งหมด

ที่สำคัญองค์กรไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานและโปรแกรมที่ใช้ในการทำงาน อีกทั้งวิธีการสร้างกระบวนการอัตโนมัติหรือสร้าง Robot (แรงงานดิจิทัล) นั้นสามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม สำหรับขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ยังถูกจัดการที่ส่วนกลางเพื่อให้ทีมต่างๆ สามารถใช้งานร่วมกันได้ และ Robot ที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถช่วยกันทำงานได้ตัวอย่างธุรกิจที่สามารถนำ Blue Prism ไปปรับใช้ เช่น กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อ Blueprism จะสามารถเข้าไปจัดการได้ตั้งแต่การคลิกเข้าสู่ระบบ, การตัดสินใจ การกรอกข้อมูลในระบบ ซึ่งสามารถจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบ Robot หรือ Digital Workforce ยังสามารถตรวจสอบคำสั่งซื้อที่เข้ามาโดยใช้ระบบคลังสินค้าที่ถูกเชื่อมต่ออยู่ และกรอกข้อมูลลงบนระบบ SAP หลังจากนั้นทำการอัพเดทข้อมูลในระบบ Sales Force และส่งรายละเอียดพร้อมยืนยันคำสั่งซื้อให้ลูกค้าผ่านอีเมลด้วย Outlook ภายในเวลาอันสั้น ทำให้คนในองค์กรมีเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อจัดการสิ่งที่สำคัญกว่า


สำหรับผู้ที่สนใจ RPA ในไทย โปรโมชั่นพิเศษ! ค้นหา Process RPA ที่ใช่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ONE DAY PROCESS DISCOVERY ONLINE WORKSHOP

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top