ธุรกิจที่เหมาะกับการใช้งาน RPA มากที่สุดในปี 2020

RPA (Robot Process Automation) ระบบซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ ที่ช่วยจัดการงานต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล, เชื่อมต่อกับ System หรือ Application อื่น ๆ เพื่อให้อยู่ในรูปแบบอัตโนมัติ RPA เหมาะกับงานทั่วไปที่ต้องใช้พนักงานทำงานเป็นเวลานาน งานที่ซ้ำ ๆ , งานที่ทำเป็นประจำ, งานที่ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็ว, งานที่มีปริมาณงานมาก ๆ , งานที่มีความสำคัญแต่ไม่มีเวลาทำ รวมถึงงานที่มีโอกาสผิดพลาดอันเนื่องจากการทำงานของคน เมื่อติดตั้ง RPA แล้ว Robot (RPA) จะสามารถทำงานตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการลงทุนที่ต่ำและให้ผลตอบแทนเร็ว

ธุรกิจที่มีการนำ RPA มาใช้มากที่สุดในปี 2020 มีดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจธนาคาร
  • ธุรกิจประกันภัย
  • ธุรกิจขนส่ง
  • ธุรกิจบริการ
  • ธุรกิจพลังงาน
  • ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
  • ธุรกิจระบบโทรคมนาคม
  • ธุรกิจอุตสาหกรรม

เนื่องด้วย RPA นั้นสามารถช่วยลดงานรูทีน งานเอกสาร งานด้านบัญชี งานด้านการเงิน และงานด้านการขาย เป็นต้น

นอกจากช่วยในด้านของการทำงานแล้ว ผู้บริหารองค์กรยังสามารถออกแบบกระบวนการ และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการออกแบบระบบมาใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเน้นการแบ่งเบาหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องใช้แรงงานเกินขีดจำกัด ให้มนุษย์ได้ทำงานที่สำคัญกว่าเดิม

ที่มา : RPA คืออะไร?

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top