ปรับกลยุทธ์ธุรกิจด้วย RPA ให้โอกาสพนักงานได้ทำงาน High Value ให้กับองค์กร หลังผ่านวิกฤติไวรัส COVID-19

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ถึงแม้จะผ่านไปด้วยสัญญาณที่ดี แต่ได้เปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คน และยังเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรอีกด้วย


ในสถานการณ์ปัจจุบันที่องค์กรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทำให้องค์กรต่างๆ มีรายได้ลดลง มีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และยังรับภาระค่าใช้จ่ายเท่าเดิม ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ยาก สำหรับแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ฟื้นตัว และเป็นผู้ชนะในการแข่งขันในธุรกิจ จำเป็นต้องอาศัยการปรับกลยุทธ์การทำงานและเสริมสร้างโอกาสให้บุคลากรในองค์กรในด้านการทำงาน เพื่อการยกระดับพนักงานให้สามารถทำงาน High Value ให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจในยุคนี้ คงหนีไม่พ้นในเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มีการนำ Robotic Process Automation (RPA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงเข้ามาช่วยลดเวลาในการจัดการงานข้อมูลต่างๆ ที่ต้องทำซ้ำๆ และทำเป็นประจำทุกๆ วัน
โดย Technology Robotic Process Automation (RPA) นี้สามารถทำงานได้อย่างรวมเร็ว และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปราศจากข้อผิดพลาด หรือมีผิดพลาดให้น้อยมากๆ อีกทั้ง Robotic Process Automation (RPA) ยังสามารถทำงานร่วมกับ AI เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานได้อีกด้วย


Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top