[NEW SOLUTION] SAP B1 เชื่อมต่อกับ LINE และ MICROSOFT TEAMS เพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลังจากผ่านสถานการณ์ COVID-19 สถานการณ์นี้ทำให้เกิด New Norm (ความปกติใหม่) ลูกค้าจะมีการติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ (Chat Application) มากขึ้น รวมถึงการนำมาใช้งานภายในบริษัท จึงทำให้ไซเจ็นเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมให้รองรับ New Norm ของผู้ใช้งานมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยให้บริการ Implement ERP SAP Business One (SAP B1) พร้อมทั้งพัฒนา Solution “SAP B1 with Chatbot”  เพื่อตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่ต้องการทำงานผ่าน Chat Application ที่ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ สะดวก รวดเร็ว และเหมาะสมที่สุดกับยุค Digital Transformation อีกด้วย


ทำไม SAP B1 ต้องเชื่อมต่อกับ CHAT APPLICATION?

หากพูดถึงสังคมการทำงานในปัจจุบัน จากพฤติกรรมของกลุ่มคนในสังคมยุคดิจิทัลหรือคนทำงานในยุค 4.0 มักใช้ Chat Application และการที่เกิด New Norm อย่างเช่น Line, Microsoft Teams, Facebook Chat etc. ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำงานกันภายในองค์กร อาทิเช่น พนักงานขายสอบถามสินค้าคงเหลือกับ Admin ที่ดูแล, พนักงานแจ้งขออนุมัติ เอกสารที่กรอกเข้าระบบไปแล้วกับหัวหน้างาน ฯลฯChat Application มักเป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารกันในองค์กร นอกเหนือจากการทำงานด้วยระบบ ERP SAP B1 ที่ช่วยจัดการในเรื่องของ การจัดซื้อ การขาย คลังสินค้า งานบริการหลังการขาย และการผลิต รวมไปถึงระบบบัญชีอย่างดีเยี่ยมแล้ว การเชื่อมต่อโปรแกรม ERP SAP Business One (SAP B1) กับ Chat Application อย่าง Line หรือ Microsoft Teams นั้น เป็นประโยชน์ที่เราเล็งเห็นแล้วว่าจะช่วยให้การทำงานขององค์กรสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น “พนักงานขายสามารถตรวจสอบสินค้าคงเหลือได้ทันทีผ่าน Line ทำให้ปิดการขายได้เร็ว ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น” มี Notification แจ้งเตือนแบบ Real Time “ผู้บริหารสามารถอนุมัติเอกสารได้ทันที แม้อยู่ต่างประเทศ หรือแม้แต่ การเรียกดูสรุปข้อมูลรายงานยอดขาย ต่างๆ ที่ทำได้ในโทรศัพท์มือถือของคุณเอง” โดยข้อมูลทั้งหมดนั้นเชื่อมโยงกันกับในระบบ SAP Business One ทั้งหมด


ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เป็นอย่างไร?

หมดกังวลในเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน เนื่องจากทุก Users ที่ทำการล็อคอินเข้าใช้งาน “SAP B1 With Chatbot” นั้นจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนก่อน รวมไปถึงกำหนด Authorization ต่างๆ ที่ผู้ดูแลขององค์กร คุณสามารถทำการจัดการได้เอง อย่างปลอดภัย


SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top