เทคนิคการทำ Customer Segmentation ด้วยฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau Desktop

ทำความรู้จักกับฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau Desktop  

การทำ Report Customer Analytics ในธุรกิจ Retails มักจะมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลสมาชิกลูกค้า ยอดขาย สาขา อัตราส่วนในการทำกำไร (Profit Ratio) ความถี่หรือจำนวนครั้งที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำตามช่วงเวลา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วลูกค้าจะพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกันไป การแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือการทำ Customer Segmentation เป็นเทคนิคที่ทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น หากเราสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อได้ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ แนะนำ Promotion หรือสินค้าได้ตรงกลุ่มลูกค้า หรือคิดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ในบทความนี้จะสาธิตการใช้ฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau Desktop ซึ่งเป็นฟังก์ชัน Standard เข้ามาช่วยแบ่งกลุ่มข้อมูลและสร้าง Model โดยใช้ข้อมูลจาก Input Fields ที่เรากำหนดไปคำนวณค่าทางสถิติเพื่อจัดกลุ่มให้แบบอัตโนมัติ

Tableau คืออะไร ทำความรู้จัก Tableau Desktop เครื่องมือที่ช่วยทำ Dashboard อย่างง่ายสำหรับองค์กร


ภาพตัวอย่างรูปที่ 1 กราฟ Scatter Plot แสดงการกระจายข้อมูลจำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้า Profit Ratio และยอดการซื้อของลูกค้าแต่ละราย 

จากรูปที่ 1 เราเริ่มต้นโดยการนำข้อมูลที่สนใจคือ รายชื่อลูกค้า จำนวนครั้งที่เข้ามาซื้อสินค้า ยอดขายและ Profit Ratio เพื่อดูการกระจาย และความสัมพันธ์ของข้อมูล 

ภาพตัวอย่างรูปที่ 2 การใช้ฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลจาก Variables ที่กำหนด 

เมื่อเราได้ข้อมูลที่เราสนใจแล้ว จากนั้นเราจะใช้ฟังก์ชัน Cluster ในแท็บ Analytics ของ Tableau Desktop เข้ามาช่วยแบ่งกลุ่มจาก Input Variables ที่เราใช้ดังรูปที่ 2 จากนั้นเราจะกำหนดจำนวนกลุ่มที่เราต้องการแบ่ง ในที่นี่เราจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังรูปที่ 3 

ภาพตัวอย่างรูปที่ 3 การใช้ฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau เพื่อแบ่งกลุ่มข้อมูลจาก Variables ที่กำหนด 

เมื่อเรากำหนดจำนวนกลุ่มแล้ว Tableau จะแบ่งสีตามจำนวนกลุ่มให้เราดังรูปที่ 3 จากรูปเราจะเห็นผลลัพธ์ของการแบ่งกลุ่มด้วยการใช้ฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau ซึ่งโดยทางเทคนิคแล้ว Tableau จะมีการสร้าง Model ให้อัตโนมัติ และนำ Inputs ข้อมูลไปคำนวณค่าทางสถิติเพื่อบ่งบอกค่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มดังรูปที่ 4 

ภาพตัวอย่างรูปที่ 4 แสดงข้อมูลทางสถิติที่คำนวณจาก Input Fields ที่เราใช้เพื่อบอกลักษณะของแต่ละกลุ่ม 

จากเทคนิคการทำ Customer Segmentations ด้วยฟังก์ชัน Cluster ใน Tableau Desktop ทำให้เราทราบพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่มในเบื้องต้น เช่น กลุ่มลูกค้าที่มี Volume ในการซื้อสูง และมีความถี่ในการเข้ามาซื้อซ้ำบ่อยครั้ง หรือ กลุ่มลูกค้ายอดการสั่งซื้อไม่สูงและมีจำนวนครั้งในการกลับมาซื้อซ้ำน้อย เราสามารถนำข้อมูลในส่วนนี้มาวิเคราะห์กับทีม Marketing เพื่อจัดทำโปรโมชั่นหรือแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มต่างกันได้ แต่ทั้งนี้ธุรกิจแต่ละที่ย่อมมีความแตกต่างและซับซ้อนมากกว่าตัวอย่าง อาจจะมีปัจจัยอื่นที่เพิ่มเข้ามา อย่างไรก็ตามหากมีความต้องการที่จะวิเคราะห์ธุรกิจของท่านด้วย Tableau ทาง ZyGen ยินดีให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ 

Author: Teannuttee P.

 

แชร์ :
Scroll to Top