SAP Fiori เครื่องมือทรงพลัง ลดความซับซ้อนของ Supply Chain

ด้วยสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจในปัจจุบัน นำไปสู่การทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การสื่อสารหรือติดต่อประสานงานระหว่างองค์กร ระหว่างทีม เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจ อย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ ความซับซ้อนของ Supply Chain ส่งผลต่อการทำงานภายในองค์กรหรือระหว่างองค์กรอย่างไร และ “SAP Fiori” เข้ามามีบทบาทอย่างไร ในการ “ลดความซับซ้อนของ Supply Chain” และทำไมถึงได้กลายมาเป็นหนึ่งในตัวช่วยยอดนิยมของผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการบริหารจัดการภายในองค์กร

ก่อนอื่น เราจะมาอธิบายเบื้องต้นว่า “Supply Chain” คืออะไรเป็นอันดับแรกเพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น

Supply Chain กระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซื้อ จนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าให้มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ทำให้เกิดกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงานส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์กร

ทำไมผู้ประกอบการควรตระหนักอย่างมาก ในการลดความซับซ้อนของ Supply Chain

“Complexity of supply chain” คือ ตัวการสำคัญอันจะนำมาซึ่งความยุ่งยากในการทำงาน ด้วยการบริหารข้อมูลที่ล้นมือ “การสื่อสารหรือทำงานกับข้อมูลที่มากจนเกินไป” การมีฐานลูกค้าที่มากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงระหว่างธุรกิจด้วยกันเอง “การขาดเครื่องมือหรือตัวช่วยที่ทันสมัยในการทำงาน” จนทำให้กระบวนการบริหารจัดการงานในแต่ละส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ขาดซึ่งประสิทธิภาพ นี่เป็นสาเหตุหนึ่ง ที่มีส่วนทำให้ผู้ประกอบการหลายท่านสูญเสียฐานลูกค้าที่สำคัญ ถูกลดทอนความสามารถในการทำกำไร และสูญเสียความสามารถในการแข่งขันอย่างมาก

แล้ว SAP Fiori จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างไรกัน?  ที่จะมาช่วยยผลักดันให้ผู้ประกอบการประสบผลสำเร็จในภาคธุรกิจ….

             “ SAP Fiori เครื่องมือยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบการยุค “New Normal” ที่ช่วยขจัดความซับซ้อนด้าน Supply chain ได้จริง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ลดความผิดพลาดสำหรับ “ Human Error”  เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไร และจากคำกล่าวที่ว่า “องค์กรไหนที่สามารถลดความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลได้มากที่สุด องค์กรนั้นมีโอกาสสำเร็จเร็วกว่า เข้มแข็งกว่า และไปได้ไกลกว่า”  โดย SAP FIORI จะเป็นระบบการจัดการและแสดงผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง สะดวกในการใช้งานมากกว่าเดิม ง่ายกว่าเดิม ลดความซับซ้อนและยุ่งยากในการทำงาน การออกแบบและดีไซน์ตอบโจทย์กับธุรกิจทุกรูปแบบ ด้วยการการันตีจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ที่มีการนำระบบนี้เข้าไปใช้งานได้จริง  และพบว่าสามารถลดต้นทุนได้จริงนั่นเอง

            ZyGen เป็นองค์กรหนึ่งที่นำเสนอ ระบบเทคโนโลยีไอทีที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบัน ที่เสมือนยุคแห่ง Digital Transformations เราพร้อมเคียงข้างและให้คำปรึกษากับทุกองค์กร เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับ Partner ของพวกเราเติบโต ก้าวหน้าไปด้วยกัน อย่างเต็มศักยภาพ

 “Either Go Fast or Go Far, We go together”

แชร์ :
Scroll to Top