SAP B1 Tip ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของ Query Manager

“คนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดไม่ใช่คนที่จะอยู่รอดเสมอไป แต่เป็นคนที่สามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดต่างหาก” กล่าวโดย Leon Megginson, ศาสตราจารย์ด้านการจัดการธุรกิจของรัฐหลุยเซียนา วลีนี้ได้กลายเป็นวลีที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำอีกของบรรดาธุรกิจที่พยายามรักษาความเกี่ยวข้องไว้

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ อย่างเช่น การ re-branding ของบริษัทหรือการย้ายถิ่นฐานบริษัทไปยังที่ตั้งใหม่นั้นสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย แต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆมากมายที่เกิดขึ้นบ่อยๆโดยที่เราไม่รู้อาจจะส่งผลกระทบมากกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นั้นๆ ก็เป็นได้

ตัวอย่างเช่น – การแก้ไข User Query

การแก้ไข User Query เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งในด้านการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและการเปลี่ยนชื่อ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหมู่ผู้ใช้ที่สร้างมันขึ้นมา เพื่อให้การแก้ไขและการเปลี่ยนชื่อ Query ต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ SAP Business One จึงมีเมนูที่ชื่อว่า Query Manager:

ตัวเลือก “Edit” ช่วยให้คุณเข้าถึง Query Statement ได้โดยตรง และสามารถทำการแก้ไขได้โดยไม่ต้องทำการ generate query ก่อน ส่วนการคลิกที่ตัวเลือก “Rename” นั้น จะเป็นการเปิด form ให้คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Query ได้ตามต้องการ

พร้อมให้ใช้งานในระบบ SAP Business One 10.0 FP 2111 และ SAP Business One 10.0, version สำหรับ SAP HANA FP 2111

ที่มา Tip of the week

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top