SAP S/4HANA
Pre-code Assessment

ช่วยให้การวางแผนสำหรับการ Upgrade ไป SAP S/4HANA เป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

What's SAP S/4HANA
Pre-code Assessment?

การตรวจสอบและประเมินผลกระทบที่มีต่อ Custom Program ในระบบ SAP ECC 6 ก่อนที่จะทำการ Upgrade ไป SAP S/4HANA โดยสามารถประเมินความซับซ้อนและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขโปรแกรม เพื่อวางแผนการ Upgrade ไป SAP S/4HANA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องทำ SAP S/4HANA
Pre-code Assessment?

การ Upgrade ไป SAP S/4HANA จะมี Custom Program จำนวนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ ต้องทำการแก้ไขก่อน จึงจะสามารถใช้งานบน SAP S/4HANA ได้ การรับรู้จำนวนโปรแกรมที่ได้รับผลกระทบและความซับซ้อนในการแก้ไข สามารถลดความเสี่ยงและสามารถวางแผนในการแก้ไขโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการทำ

SAP S/4HANA Pre-code Assessment

เห็นภาพรวมของผลกระทบ สามารถประเมินความซับซ้อนและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขโปรแกรม เพื่อวางแผนการ Upgrade ไป SAP S/4HANA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลดเวลาในการประเมินสิ่งที่ต้องทำการแก้ไขให้สอดคล้องกับ SAP S/4HANA ในแต่ละ Version

เพิ่มความมั่นใจในการวางแผนการใช้งานระบบ SAP S/4HANA

ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการวางแผน

บริการของเรา

Get to know the ABAP
for SAP S/4HANA

ให้ความรู้ทางเทคนิคกับ ABAP เพื่อเพิ่มความพร้อมในการ Upgrade ระบบไป SAP S/4HANA ไม่ว่าจะเป็น Code ของเดิม แบบไหนที่ต้องแก้ไข หรือ Best Practice อะไรควรทำ และไม่ควรทำ

SAP S/4HANA
Pre-code Assessment

ตรวจสอบและประเมินผลกระทบ พร้อมสรุประยะเวลาที่จะใช้ในการแก้ไข Custom Program ในระบบ SAP ECC 6 ก่อนที่จะทำการ Upgrade ไป SAP S/4HANA

ABAP Consultant
for SAP S/4HANA

บริการด้าน ABAP Programming โดยผู้มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโปรแกรมหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ SAP S/4HANA ในโมดูลต่าง ๆ

Special Offer! ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับ SAP S/4HANA Custom Code Assessment (ไม่เกิน 50 โปรแกรม) ในราคา 65,000 จากราคาปกติ (130,000)
*โปรโมชั่น SAP S/4HANA Custom Code Assessment ภายใน 31 ธันวาคม 2023 เท่านั้น

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณพิม (+66)99-249-7651

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณแฟง (+66)94-646-5853

บทความที่เกี่ยวข้อง

FAQ

ใช้เวลาทำประมาณ 1 – 3 สัปดาห์ ขึ้นกับจำนวน Custom Program

สิ่งที่จะได้รับคือ รายงาน (Report) สรุประยะเวลาที่จะใช้ในการแก้ไข Custom Program แต่ละตัว ที่จะทำให้เห็นภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนสำหรับการ Upgrade ต่อไปได้

หากยังใช้ SAP ที่มีเวอร์ชั่นต่ำว่า ECC 6 ก็ยังสามารถทำ SAP S/4HANA Pre-code Assessment ได้

แต่ลูกค้าต้องมี Server ที่เป็น SAP S/4HANA และมีการ Migrate โปรแกรมจากระบบเก่าขึ้นมาที่ Server SAP S/4HANA เรียบร้อยแล้ว

SAP S/4HANA Pre-code Assessment จะเป็นการทำ Assessment เฉพาะในส่วนของ Custom Program เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP S/4HANA Pre-code Assessment
Scroll to Top