สร้างโอกาสและฟื้นฟูองค์กรธุรกิจด้วย BPC และ Business Intelligence (BI)

หลังจากสถานการณ์โควิดส่งผลกระทบหลายด้านรวมไปถึงด้านธุรกิจ ผู้บริหารส่วนใหญ่มีความกังวลในพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่ แต่ในด้านของธุรกิจยังมีความโชคดีที่มีเครื่องมือเข้ามาช่วย จึงทำให้เริ่มมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกตามความเป็นจริงมากขึ้น อีกทั้งองค์กรธุรกิจก็ยังมีการปรับตัวเกี่ยวกับพนักงาน แต่ยังเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับคนบางกลุ่ม เช่น การ Work Form Home, เรียนออนไลน์ (Online Course), ประชุมออนไลน์ (Meeting Online) เป็นต้น การนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในธุรกิจให้ดำเนินไปได้จึงเป็นสิง่ที่ผู้บริหารหลายท่านได้มองหา

ความพร้อมสำหรับธุรกิจในยุคที่มีแต่ความไม่แน่นอนเหมือนรถไฟเหาะ เพียงการจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning) คงไม่เพียงพอ เราจึงต้องมีการวางแผนงานรวมถึงแผนการเงินที่ชัดเจนด้วย SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) คือตัวช่วยสำคัญในการจัดการข้อมูลทางการเงินและสามารถวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ สิ่งนี้เองที่เป็นจุดเด่นที่ผู้บริหารหลายคนเริ่มนำมาใช้กับองค์กรมากขึ้น สร้างโอกาสและฟื้นฟูองค์กรธุรกิจได้อย่างดี

SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC) จะช่วยลดความยุ่งยากในการวางแผนงาน (Planning and Forecasting) จะแยกเป็น 2 ส่วนคือ Planning การวางแผนแบบรวม และ Consolidation จะเป็นการวางแผนเชิงลึกมากขึ้น (สามารถอ่าน BPC ต่อได้ที่นี่)

อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นตัวของธุรกิจก็คือ Business Intelligence(BI) เป็นตัวช่วยที่เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่ Excel ไปจนถึง Big Data  หรือ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยจะมีการประมวลผลด้วย AI ในปัจจุบันเครื่องเหล่านี้มีการทำงานบน Cloud ทำให้มีการวิเคราะห์รวดเร็วมากขึ้น โดยจะช่วยทำนายแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ช่วยเพิ่มวางแผนธุรกิจได้แม่นยำยิ่งขึ้น เช่น วัตถุดิบบางชิ้นที่ขาดตลาด ควรนำไปผลิตสิ่งใดให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด และอื่นๆ

สำหรับเครื่องมือ Analytics Dashboard ยังมีหลายตัวที่สามารถนำมาใช้ฟื้นฟูธุรกิจได้ เช่น SAP Analytics Cloud (SAP SAC), SAP BusinessObjects (BO), Microsoft Power BI, Tableau เป็นต้น

SAP Business Planning and Consolidation และ Business Intelligence หรือ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Tools) อื่นๆ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์หลังจากเกิดสถานการณ์โควิดในครั้งนี้ และจะเป็นเครื่องมือที่หลายธุรกิจองค์กรจะนำเข้ามาใช้งานโดยมองว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นต้องมี เพราะสามารถทำนายอนาคตของธุรกิจได้แม่นยำนั่นเอง


แชร์ :
Scroll to Top