6 ข้อดีของ e-Tax Invoice

6 Advantages of e-Tax Invoice
Save Time
ประหยัดเวลาในการทำงาน
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-07-img-3.jpg
จัดทำรายงานอัตโนมัติ
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-07-img-4.jpg
เก็บเอกสารอย่างปลอดภัย
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-07-img-5.jpg
จัดส่งผ่าน E-mail ได้ทันที
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-07-img-6.jpg
ลดปัญหาเอกสารเสียหายหรือชำรุด
This image has an empty alt attribute; its file name is blog-07-img-7.jpg
ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย