บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 27001 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ระดับนานาชาติ

บริษัท ไซเจ็น จำกัด ได้รับการรับรอง ISO 27001 หรือ ISO/IEC 27001:2013 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System: ISMS) เป็นมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งใช้หลักการพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) ที่มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ C (Confidentiality), I (Integrity), A (Availability) 

ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 มีการประยุกต์ใช้หลักการ PDCA (Plan- Do -Check- Action) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการบริหารจัดการที่ใช้กันแพร่หลาย หลักการ PDCA จึงกำหนดมาตรฐานการดำเนินการให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 อาทิเช่น การจัดทำนโยบาย กระบวนการ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมั่นคงปลอดภัยได้ 

เนื่องจากบริษัทไซเจ็นให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และทำงานร่วมกับคู่ค้าและลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดกลางไปจนถึงธุรกิจระดับองค์กร ทำให้เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ทำให้ไซเจ็นพัฒนาการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานระดับนานาชาติอย่าง ISO 27001 และทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดการอย่างเหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุดในทุกๆ ขั้นตอนของการทำงาน

แชร์ :
Scroll to Top