ทำความรู้จัก Products ของ Tableau แต่ละประเภท

Tableau คือ Visualize Tools ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในกลุ่ม BI and Analytics tools ซึ่งการันตีการจัดอันดับโดย Gartner Magic Quadrant ในหัวข้อที่มีชื่อว่า Analytics & Business Intelligence Platforms โดยมีการเก็บสถิติความนิยมของ Tableau (Salesforce) อยู่ในกลุ่ม Leaders โดยหนึ่งในนั้นจะมี Microsoft Power BI อยู่ด้วยเช่นกัน

2022 Gartner Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms.

เหตุผลที่ทำให้ Tableau ติดอันดับ Leaders มาต่อเนื่องหลายปี หลักๆ คือ ความสามารถด้าน Visualize, มีเครื่องมือช่วยในการทำ Analytics ที่หลากหลาย, มีความยืดหยุ่น, ง่ายต่อการใช้งาน, และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งปัจจุบัน Tableau มีการพัฒนา Products ออกมามากมายหลายประเภท วันนี้เราจะพาไปรู้จัก Products ของ Tableau ในแต่ละประเภทกันครับ

Tableau Desktop

ตัวอย่างโปรแกรม Tableau Desktop

เป็นโปรแกรมหลักสำหรับเริ่มต้นสร้าง Report และ Dashboard สามารถเชื่อมต่อ Data Source ที่รองรับหลากหลายประเภท การสร้าง visualize จะใช้วิธี drag and drop แสดงผลได้รวดเร็ว มีเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ช่วยให้เข้าใจและเห็น insight ของข้อมูลดียิ่งขึ้น ซึ่งตัวโปรแกรมจำเป็นต้อง Download มาติดตั้งที่เครื่อง PC รองรับทั้ง Window และ Mac ปัจจุบัน Tableau ได้ Released Version ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ เพื่อปรับปรุง Features ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งไฟล์ workbook ที่เกิดจาก Tableau Desktop สามารถ publish ไปยัง Tableau Server และ Tableau Cloud เพื่อแชร์ให้กับ User หรือ เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ สามารถเข้ามาเรียกใช้งานได้


Tableau Server

ตัวอย่างโปรแกรม Tableau Server

เป็นโปรแกรมแบบ Web-Based Application ที่ต้องใช้ Web browser ในการเข้าใช้งาน ซึ่ง Tableau Server สามารถติดตั้งที่ On-Premise Server ขององค์กร สามารถกำหนดและจัดการ Configure Users และ Permissions ได้เอง ทำให้ต้องวางแผนจัดการ upgrade การ backup รวมถึงบริหารจัดการ Hardware ให้เหมาะสม หน้าที่หลักของ Tableau Server คือจัดการ workbooks, Data Source รวมถึงการแชร์ Content ที่ publish มาจาก Tableau Desktop ให้ users เข้ามาใช้งาน

Tableau Cloud

Tableau Cloud เป็นชื่อ Products ใหม่ที่แทนชื่อเดิมคือ Tableau Online เป็นโปแกรมประเภทเดียวกันกับ Tableau Server ต่างกันที่ Tableau Cloud เป็น cloud-based Software as a Service (SaaS) ของ Tableau ซึ่งทุกอย่างจะถูกบริหารจัดการโดย Tableau โดยที่เราไม่จำเป็นต้อง Install, upgrade หรือ backup ระบบเอง ข้อดีนึงของ Tableau Cloud คือ เราจะได้ update features จากเวอร์ชันใหม่จาก Tableau อยู่เสมอ หน้าที่หลักของ Tableau Cloud นั้นเหมือนกับ Tableau Server คือจัดการ workbooks และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


Tableau Prep Builder

ตัวอย่างโปรแกรม Tableau Prep Builder

เป็นเครื่องมือในการเตรียม Data source สำหรับ Developer ที่ต้องการกระบวนการ Cleansing ข้อมูลก่อน เช่น การทำ Transform การ join ข้อมูล การสร้าง calculation การเชื่อมต่อกับ Data Source ที่แตกต่างกัน หรือกล่าวโดยรวมว่า Tableau Prep Builder ใช้สำหรับกระบวนการ ETL (extract, transform, load) ข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีความพร้อมก่อนนำไปสู่กระบวนการ Analysis โดยใช้ Tableau Desktop ในขั้นถัดไป อีกทั้ง เราสามารถสร้าง Flow การทำงาน โดยใช้ Tableau Prep Builder และ Publish ไปสั่ง Run หรือตั้ง Scheduling บน Tableau Server หรือ Tableau Online ได้อีกด้วย


ตัวอย่างโปรแกรม CRM Analytics

CRM Analytics

CRM Analytics หรือเรียกว่า Salesforce CRM Analytics เป็นชื่อ Product ใหม่ที่มาแทนชื่อเดิมคือ Tableau CRM เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวิเคราะห์หรือทำ Analytics ด้าน CRM โดยเฉพาะ ซึ่งมีการรวบรวมการทำ data management และมี features ที่หลากหลาย เช่น การทำ data visualization การใช้ AI เข้ามาช่วยทำ Predictions หรือ recommendations การทำ Sales Forecasting และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ CRM ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ action ได้รวดเร็วผ่าน insight จากเครื่องมือ CRM Analytics


Tableau Public

เป็นโปรแกรม Desktop แบบฟรี สามารถสร้างและเชื่อมต่อ Data Source ได้เพียง Excel และ Flat file เท่านั้น และไม่สามารถ save เป็น workbook files ลงบนเครื่อง local ได้ แต่สามารถ publish workbook ไปยัง Tableau Public Server ที่เป็นแหล่งรวมผลงานของ Tableau Developer จากทั่วโลกซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาดูไฟล์ workbook ที่ publish ได้

Tableau Reader

เป็นโปรแกรม Desktop แบบฟรี ที่ช่วยให้เราสามารถเปิดไฟล์ workbooks หรือ Dashboard ที่สร้างมาจาก Tableau Desktop สามารถใช้งาน Interacting เช่นการ Filter ดูข้อมูล การใส่ parameter เพื่อแสดงผล แต่ข้อจำกัดของ Tableau Reader จะสามารถทำได้แค่ view เท่านั้น ไม่สามารถสร้างไฟล์ workbook ใหม่ได้เหมือน Tableau Desktop และต้องเปิด workbooks ที่เป็น local files เท่านั้น


Tableau Mobile

ตัวอย่าง Tableau Mobile

เป็น Mobile Application มีทั้งระบบ Android และ IOS เป็นโปรแกรมประเภท Viewer หรือใช้สำหรับดู Report เพื่อความสะดวกในการ Access เข้าใช้งานผ่านมือถือ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Tableau Server และ Tableau Cloud โดยเราต้องระบุ Server ที่ต้องการเชื่อมต่อ หลังจากที่ Download แอพพลิเคชั่น และ log in ใช้งานเหมือนกับการเข้าใช้งานบน Tableau Server หรือ Tableau Online

นอกจากนี้ประเภท Product ของ Tableau แล้ว เรายังควรรู้จักกับประเภท License ของ Tableau โดยประเภท License ของ Tableau จะมี 3 รูปแบบด้วยกันคือ Creator, Explorer และ Viewer ซึ่งมีความแตกต่างกันด้าน Features และราคา อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจใช้งาน Tableau สามารถปรึกษาทางทีมงาน ZyGen เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ

Author: Teannuttee P.

แชร์ :
Scroll to Top