ทำความรู้จักกับ Map Chart ใน Tableau รูปแบบ Chart ที่ได้รับความนิยมในการวิเคราะห์

โปรแกรม Tableau มี Map Chart ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายขึ้นอยู่กับมุมมองที่ต้องการ โดย Concept ในการสร้าง Map Chart ของ Tableau จะใช้วิธีอ้างอิงจากชื่อประเทศ รัฐ จังหวัด และสร้าง Latitude Longitude ให้อัติโนมัติเพื่อนำไปแสดงผลแบบ Geography วันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่า Tableau สามารถสร้าง Map Chart แบบไหนได้บ้าง 

รูปที่ 1 ตัวอย่าง Proportional symbol maps 

Proportional Symbol Maps หรือการสร้าง Map Chart แสดงผลตามสัดส่วน จะนิยมใช้ในการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ เช่น การใช้ชนาดของ Circle เป็นตัวบอกยอดขาย กำไร และเปรียบเทียบในเชิงสัญลักษณ์แต่ละพื้นที่ หรือ การสร้าง Map Chart บอกข้อมูลแผ่นดินไหวแต่ละเขตพื้นที่โดยใช้ Circle เป็นตัวบอกขนาด อีกทั้งเรายังสามารถใช้สีเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมว่ามากหรือน้อยได้อีกด้วย

รูปที่ 2 ตัวอย่าง Choropleth maps 

Choropleth Maps (Filled Maps) หรือแผนที่แถบสี มักจะนิยมเรียกว่า Filled Maps โดย Map ประเภทนี้จะนิยมใช้สีในการเปรียบเทียบเชิงอัตราส่วน เช่น ใช้ดูความหนาแน่นของจำนวนประชากรแต่ละพื้นที่ หรือดูอัตราการเกิดโรคของประชากรในประเทศ โดยใช้เฉดสีเป็นตัวชี้วัดว่ามากหรือน้อย

รูปที่ 3 ตัวอย่าง Point distribution maps 

Point Distribution Maps หรือ แผนที่แสดงการกระจาย นิยมใช้ในการดูการกระจายตัวของข้อมูลหรือความหนาแน่นของข้อมูล สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ Business ได้หลากหลาย เช่น นำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนเปิดร้านค้าแฟรนไชส์หรือเปิดสาขาใหม่ ทำให้เห็นชัดภาพรวมชัดว่า ปัจจุบันมีสาขาต่างๆ ที่ใกล้เคียงมากน้อยเพียงใด พื้นที่ไหนสามารถเปิดเพิ่มได้บ้าง

รูปที่ 4 ตัวอย่าง Heatmaps 

Heatmaps (Density Maps) หรือเรียกว่า Density Maps นิยมนำมาใช้ดูความสัมพันธ์ของกลุ่มข้อมูล เช่น นำไปประยุกต์ใช้วิเคราะห์พื้นที่ที่มี Taxi กระจุกตัวหรือมีการรับส่งผู้โดยสารมากที่สุดในเมืองใหญ่ เพื่อนำไปบริหารจัดการหรือวิเคราะห์ว่า พื้นที่ใดได้รับความนิยมมากที่สุด 

รูปที่ 5 ตัวอย่าง Flow maps 

Flow Maps (Path Maps) นิยมนำมาใช้สร้างความสัมพันธ์แบบเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่เมื่อมีช่วงเวลาผ่านไป เช่น นำไปสร้าง Map แสดงการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ หรือ ประยุกต์ใช้กับข้อมูลการติดตามเส้นทางพายุจากทั่วโลกในช่วงเวลาหนึ่ง เป็นต้น 

ตัวอย่างข้างต้นเป็นเพียงส่วนนึงของ Map Chart บน Tableau เท่านั้น เรายังสามารถ Customize เพิ่มเติมตามพื้นที่ที่เราต้องการโดยใช้ Spatial Data หรือสามารถนำ Map Chart Concept ไปประยุกต์ใช้กับการทำ Analytics ตามแผนผังโรงงาน หรือแผนผังแบบ Custom ได้อีกด้วย ผู้สนใจใช้งานโปรแกรม Tableau สามารถปรึกษาทาง ZyGen เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้ครับ 

Author: Teannuttee P. 

แชร์ :
Scroll to Top