5 วิธีประยุกต์ใช้ RPA Process Mining ในองค์กรเพื่อสุขภาพ (Healthcare) 

เทคโนโลยี RPA (Robotic Process Automation) ถูกนำไปใช้ในแทบทุกอุตสาหกรรม ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ หรือ Healthcare ที่มีการนำ RPA ไปใช้เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทำงานซ้ำๆ ให้กลายเป็นอัตโนมัติ และลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ให้ได้ใช้เวลากับงานที่สำคัญและสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนไข้เพิ่มยิ่งขึ้น เทคนิคที่มีประสิทธิภาพอย่างมากในการทำกระบวนการให้เป็นอัตโนมัติ คือ การทำ RPA Process Mining โดยทาง Gartner ได้ให้ความหมายของ Process Mining ว่าเป็น

เทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อการค้นหา สังเกตการณ์ และพัฒนา กระบวนการการทำงานที่แท้จริง โดยดึงความรู้ออกมาจาก Event Log ของระบบเก็บข้อมูล

Process Mining มีหน้าที่อะไรในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 

สำหรับงานด้านสุขภาพนั้น มักจะไม่มีวันที่มีคำว่า “ข้อมูลไม่พอ” เพราะในแต่ละวันองค์กรเหล่านี้ต้องเจอกับเคสผู้ป่วยมากมาย และมีการบันทึกทั้งข้อมูลการวินิจฉัย ข้อมูลการนัดหมาย ไปจนถึงการชำระเงิน ดังนั้นความท้าทายคือ การพยายามทำให้ข้อมูลมากมายมหาศาลเหล่านี้ ถูกแปลงออกมาเป็นภาพกระบวนการที่แท้จริงของโรงพยาบาลและสาธารณสุข 

RPA Process Mining in Healthcare

ในปัจจุบัน ด้วยการนำเทคโนโลยี SS&C Blue Prism Process Intelligence ที่ขับเคลื่อนด้วย ABBY Timeline มาใช้งาน ทำให้องค์กรสามารถดึงกระบวนการต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในทุกแอปพลิเคชันออกมาได้ ทั้งบน EHR, ERP และ LIMS รวมทั้งยังสามารถรวบรวมข้อมูล และนำมาเรียงใหม่ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรเห็นภาพกระบวนการต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น  

ยกตัวอย่างเช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย การวินิฉัยเบื้องต้น ข้อมูลการรักษา การจัดการยา การนัดหมาย และบิลค่าใช้จ่าย ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาร่วมใช้งานจะทำให้สามารถระบุจุดที่เป็นปัญหาคอขวด ที่มักเกิดจากการทำงานแบบ Manual และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาในจุดดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

RPA Process Mining in Healthcare

เพราะฉะนั้น หนึ่งในประโยชน์สำคัญของ Process Mining ในองค์กรเพื่อสุขภาพ คือ การที่สามารถระบุได้ว่า กระบวนการใดมีโอกาสนำมาทำเป็นอัตโนมัติได้บ้าง เพื่อช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และภาระงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซึ่งจำป็นต้องทำเป็นประจำในทุกวันได้ 

บทความนี้ ZyGen ขอยก 5 ตัวอย่างวิธีการประยุกต์ใช้ RPA Process Mining ในอุตสาหกรรมสุขภาพ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการรอบการเรียกชำระเงินและรายได้ 

RPA Process Mining in Healthcare - Billing

การออกเอกสารชำระหนี้ และการเรียกเก็บเงิน มีกระบวนการที่ซับซ้อน หากยังทำงานแบบ Manual อยู่จะทำให้ต้องใช้เวลามากไปกับกระบวนการนี้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วข้อมูลที่ถูกเก็บในระบบขององค์กรเพื่อสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นต้นแบบในการสร้างกระบวนการทำงานแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบได้อยู่แล้ว รวมถึงระบุโอกาสอื่นๆ ที่จะสามารถนำมาใช้พัฒนากระบวนการการทำงานได้ เช่น ทำให้การตามหนี้ค้างชำระเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดหนี้เสีย และทำให้การดูแลการรักษาของผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดเรื่องร้องเรียน และเพิ่มกำไรได้อย่างสูงสุด เป็นต้น 

2. ประยุกต์ใช้กับแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล 

RPA Process Mining in Healthcare - Emergency

ระยะเวลาเฉลี่ยของกระบวนการการดูแลผู้ป่วยแผนกฉุกเฉินคือ 3 ชั่วโมง ด้วยระยะเวลาเฉลี่ยทำให้ทราบถึงประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าอาจส่งผลกับการบริการในทางที่ไม่ดีมากนัก โดยปกติแล้ว คนไข้แต่ละคนของแผนกฉุกเดิมจะต้องผ่านการตรวจเบื้องต้น และมีการวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในเกณฑ์ร้ายแรงหรือไม่ เพื่อทำการส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านนั้นๆ ได้ทันเวลา หลังจากนั้นจะมีการต่อคิวรอ X-ray และสุดท้ายจะต้องตัดสินใจว่า จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล หรือกลับบ้านได้เลย  

ด้วยการทำ Process Mining โรงพยาบาลหรือองค์กรเพื่อสุขภาพสามารถสร้างโมเดลกระบวนการการทำงานที่แม่นยำและสมบูรณ์ โดยมีการกำหนดข้อจำกัดและตัวแปรต่างๆ ได้ ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับช่วงเวลาที่มีผู้ป่วยหนาแน่น ร่นระยะเวลาระหว่างการเข้ารักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วย และการพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัย ทั้งนี้ ยังช่วยให้ไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้ป่วยซ้ำๆ ในกระบวนการอื่นๆ อีกด้วย 

3. ยกระดับประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย 

RPA Process Mining in Healthcare - Telemed

ในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางของสินค้าและบริการ ความคาดหวังของคนไข้ที่มีต่อผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพก็เพิ่มขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้เพียงแค่ปลายนิ้ว และการได้รับบริการที่ออกแบบได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกด้านการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่ครั้งแรกของการติดต่อกับหน่วยงานด้านสุขภาพ การตอบสนองที่ตรงกับสถานการณ์ของตนเองอย่างแท้จริง ไปจนถึงความคาดหวังจากการโต้ตอบกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น  

Process Mining ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถเห็นภาพของประสบการณ์ที่ผู้ป่วยจะได้รับระหว่างการใช้บริการ ตั้งแต่ต้นจนจบ และยังให้คำแนะนำสำหรับช่องทางใหม่ๆ หรือช่องทางที่ดียิ่งขึ้นสำหรับการบริการ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ป่วย เช่น ช่องทางสำหรับการบริการตนเองของผู้ป่วย การเช็คอินเพื่อเข้ารับบริการด้วยตนเอง กระบวนการเคลมและการวินิฉัยต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นต้น 

4. สร้างแผนการดูแลรักษาที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย ตั้งแต่ต้นจนจบ 

RPA Process Mining in Healthcare - Treatment Plan

แผนการดูแลผู้ป่วยแบบมาตรฐานในปัจจุบันมักถูกมองว่า เข้มงวดเกินไปและไม่มีความยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นในโครงการการดูแลรักษาต่างๆ หรือโครงการสำหรับผู้ป่วยที่มีเงื่อนไขเฉพาะ ซึ่งถูกออกแบบมาให้เอื้ยอำนวยต่องานธุรการและความต้องการในการดำเนินงานมากกว่าความต้องการจริงทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย ดังนั้น การทำ Process Mining ผู้ให้บริการจะสามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถระบุประวัติการรักษา รวมถึงแผนการรักษาในอดีต และผลลัพธ์ของแผนนั้นๆ ได้ละเอียดยิ่งขึ้น 

ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการสามารถระบุได้ว่าแผนการรักษาใดที่สร้างผลข้างเคียงให้กับผู้ป่วย และตัวแปรที่ต่างกันจะสร้างผลลัพธ์ที่ต่างกันหรือไม่ อย่างไร เช่น อายุ เพศ หรือตัวแปรอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้หลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาซ้ำๆ ในอนาคต นอกจากนี้ Process Mining ยังสามารถใช้ตรวจสอบได้ว่าผู้ป่วยปฏิบัติตามแผนการรักษาที่ได้วางไว้หรือไม่ และจะมีผลลัพธ์อย่างไร เมื่อผู้ป่วยข้ามขั้นตอนบางอย่างไป เป็นต้น 

5. การดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ 

RPA Process Mining in Healthcare - Integrated Healthcare

การดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการ หมายถึง การที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย ทำงานร่วมกันกับองค์กรทางด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างสูงสุด เช่น การดูแลผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ชุมชน ที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต้องมีส่วนร่วม 

การใช้เทคโนโลยีถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างให้เกิดระบบการดูแลผู้ป่วยแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพราะเทคโนโลยีจะเป็นตัวช่วยในการเชื่อมต่อระบบ กระบวนการ และผู้คน ที่แยกจากกันให้มาทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และด้วย Process Mining ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ฝ่าย จะสามารถระบุส่วนที่พวกเขาทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเห็นถึงส่วนที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้ 

RPA Process Mining เป็นตัวช่วยสำคัญที่จะเปิดประตูไปสู่การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพ ด้วยข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละวันที่ถูกบันทึกไว้ปริมาณมหาศาลในระบบไอที ทั้งจากการดำเนินงานขององค์กรทางด้านสุขภาพเอง รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ ส่งผลให้ผู้ให้บริการทางด้านสุขภาพสามารถจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการผู้ป่วยให้ดีกว่าเดิมได้ในทุกภาคส่วน ตั้งแต่เรื่องรายได้ ไปจนถึงการวางแผนทรัพยากรเลยทีเดียว 

หากสนใจรายละเอียดและต้องการคำปรึกษาด้านการทำ RPA Process Mining ติดต่อได้ที่ ZyGen 

โปรโมชั่นพิเศษ One-day Process Discovery (Online Workshop) ค้นหา Process RPA ที่ใช่ เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ลงทะเบียนฟรี *โปรโมชันนี้มีจำนวนจำกัด 

Source:
https://www.blueprism.com/resources/blog/process-mining-in-healthcare/  

แชร์ :
Scroll to Top