เปลี่ยนมาใช้ E-Form ด้วย Power Apps ยกระดับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล

การขับเคลื่อนธุรกิจในยุค Digital นั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย ในที่นี้จะขอกล่าวถึง “Power Apps” 1 ในชุดเครื่องมือของ Microsoft Power Platform ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีบริการที่รองรับการทำงานอย่างยืดหยุ่น ง่ายต่อการจัดการ และทำให้ธุรกิจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ทำความรู้จัก Power Apps 

Power Apps เป็น Application ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจแบบ “Low Code Development” เพื่อลดการจัดเก็บข้อมูลในเอกสารในรูปแบบกระดาษและเปลี่ยนมาใช้ใช้การจัดเก็บข้อมูลใน Application หรือจัดเก็บในรูปแบบ “E-Form” แทน โดยสามารถรองรับการใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และทุก Device ไม่ว่าจะเป็น Desktop, Mobile หรือ Tablet อีกทั้ง ยังสามารถสร้างแอปธุรกิจที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

ทำไมในปัจจุบันถึงนิยมใช้ Power Apps มากขึ้น 

เนื่องด้วย Concept ที่ว่า “Low Code Development” จึงทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องการเขียนโปรแกรม สามารถสร้าง Application ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเข้ากับบริการต่างๆ ของ Microsoft ได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง Power Apps เป็นที่นิยมขององค์กรส่วนใหญ่ จึงสามารถทำได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เช่น Microsoft Office 365, One Drive และ SharePoint เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับบริการอื่นๆ ได้ เช่น SAP, Oracle และ Salesforce เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บข้อมูลในระบบนั้นจะทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ สรุปผล และพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต่างกับนักมืออาชีพเลยทีเดียว 

Power Apps เหมาะกับองค์กรแบบไหน 

Power Apps นั้นเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาในด้านกระบวนการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น และเป็นระบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจก้าวไปสู่องค์กรยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างทันสมัย 

องค์กรใช้รูปแบบเดิมได้ แล้วทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ 

ไซเจ็นจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดมากขึ้น ถ้าองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการการขอลางาน (Leave Request) จากเดิมอาจจะใช้กระดาษในการส่งเอกสารใบลา หรือส่ง Email เพื่ออนุมัติการลาต่างๆ มาเป็นการนำระบบเข้ามาจัดการกระบวนการนี้ Power Apps ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ สามารถที่จะสร้างหรือจัดเก็บในรูปแบบ E-Form โดยที่ไม่ต้องเขียน Code มากมาย อีกทั้งถ้าหากต้องการที่จะมีการ Approve การลางาน ตามสายงาน ก็สามารถทำได้โดยใช้ Power Automate เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร 

ประโยชน์ของการทำงานด้วย Power Apps มีดังนี้ 

– ง่ายต่อการสร้าง Application 
– ง่ายต่อการใช้งาน รองรับการใช้งานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และทุก Device 
– ตรวจสอบได้ตลอดเวลา สรุปข้อมูลได้ทันที และแม่นยำ 
– ข้อมูลทุกอย่างจะสามารถจัดเก็บไว้ใน Database ทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้  Power Apps ยังมี Template ให้เลือกใช้งาน Application ได้หลากหลายสามารถเลือกใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับองค์กรต้องการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบที่ ง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำงานเป็นระบบ และทำให้ธุรกิจมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

Author Manassanan P. / Jirasak W. 

แชร์ :
Scroll to Top