ทำความรู้จัก Microsoft Power Platform และจุดเด่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรของท่าน

Microsoft Power Platform  เป็นแหล่งรวมของซอฟต์แวร์ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ทำงาน Workflow และสามารถสร้าง Chatbot การรวมตัวของเทคโนโลยี เช่น AI สามารถเก็บข้อมูล และ Data Connectors กับโปรแกรมต่างๆ นอกจากสามารถใช้งานผ่าน PC ยังสามารถแสดงผลผ่าน Mobile และ Tablet การทำธุรกิจในยุคดิจิทัล ทุกองค์กรย่อมต้องการนำเครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ เพื่อช่วยในด้านการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์งานได้ของคุณได้อย่างรวดเร็ว และลดต้นทุนได้ดีที่สุด ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Power Platform กันก่อนเลย

ทำความรู้จัก Microsoft Power Platform 

Power Platform คืออะไร ทำไมในปัจจุบันจะต้องใช้ Power Platform เป็นตัวช่วยในงานด้านต่างๆ ในองค์กรทั่วโลก สำหรับ Microsoft Power Platform ถือเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้าง Business Application ที่จะทำให้พนักงานทำงานได้รวดเร็วโดยผ่าน Power Apps และสามารถกำหนดการทำงานให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วย Power Automate อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมผ่านทาง Power BI และที่ยิ่งไปกว่านั้น Power Platform สามารถใช้ Power Virtual Agents เพื่อช่วยให้องค์กรมี Chatbot ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ AI ในการโต้ตอบลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการ อนุมัติ แจ้งข่าว ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการ เป็นต้น 

Microsoft Power Platform ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 

Microsoft Power Platform มี 4 องค์ประกอบหลักที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร วิเคราะห์และวัดผลได้ดีเยี่ยม ทั้ง 4 Applications นี้ เรียกได้ว่า เป็นจุดสำคัญในการดำเนินธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย Application ดังนี้ 

  1. Power BI คือ โปรแกรมที่สามารถช่วยวิเคราะห์ สรุปผลข้อมูลจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น SQL Server, Microsoft Access Database, Oracle Excel File ได้แบบ Realtime อีกทั้งยังพร้อมในการกำหนดกลยุทธ์ และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในทางธุรกิจ 
  1. Power Apps เป็นซอฟต์แวร์เครื่องมือในการพัฒนา Application ทางธุรกิจสำหรับ Mobile, Tablet รวมไปถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้ทำงานร่วมกับ Power Automate, Power BI เน้นการพัฒนาแบบ Low Code ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ด 
  1. Power Automate เป็นซอฟต์แวร์ประเภท RPA (Robotic Process Automation) สามารถควบคุมสั่งการ Application หรือ บริการ สามารถจะพัฒนา Workflow เพื่อการทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ลดข้อผิดพลาดในการทำงานลงได้จริงจากงาน Manual หรือ Human Error เพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ทำให้พนักงานได้มีโอกาสทำงานที่ต้องใช้ทักษะและมีเวลาในการพัฒนาทักษะที่สำคัญมากขึ้น 
  1. Power Virtual Agents เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้าง Chatbot  ผู้ใช้งานสามารถสร้างให้ Chatbot ทำงานร่วมกับ Connector พร้อมสั่งการในรูปแบบของ Workflow ร่วมกับ Power Automate นั่นเอง 


ตัวอย่างขั้นตอน Power Platform

การนำ Power Platform เข้ามามีส่วนร่วมในงานทางด้านธุรกิจ ดูแลข้อมูลของบริษัททั้งหมดได้อย่างแม่นยำ และเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Realtime ซึ่งจะสามารถรวบรวม Office 365 ทั้งหมดเข้ากับแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อให้จัดการข้อมูลขององค์กรได้อย่างราบรื่น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างมาก การใช้งาน Microsoft Power Apps สามารถสร้าง App แบบกำหนดเอง ความช่วยเหลือของ Power Automate สามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทำงานได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลภายนอก หรือแอปต่างๆ ก็ตาม และที่สำคัญสามารถสร้างรายงานบน Power BI ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว สามารถ Update งานซ้ำๆ ด้วย Power Automate และแปลงเป็นดิจิทัลในรูปแบบอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของทีมได้เป็นอย่างดี และสุดท้าย Power Virtual Agents จะช่วยลดข้อผิดพลาดจากขั้นตอนการออกแบบ และความซับซ้อนของการใช้งานระบบให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าที่แท้จริงภายในโครงการนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


จุดเด่นและประโยชน์ของ Power Platform ในด้านการให้บริการ ได้แก่ 

– ช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับทีมงาน 
– ทำงานได้รวดเร็ว 
– ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย  
– ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการปฎิบัติตามข้อกำหนด  
– ปรับปรุงกิจกรรมรายงาน งานที่ใช้เวลาและงานซ้ำๆ
– อำนวยความสะดวกในการทำงานระยะไกล และการทำงานที่หลากหลาย  
– ยกระดับความปลอดภัยของข้อมูล 
– ช่วยให้นำไปใช้ได้ง่ายและช่วยเพิ่มขีดความสามารถสูงสุด 
– ใช้ประโยชน์จาก AI ที่กำลังจะมาถึงได้


ยกตัวอย่าง Case Study ที่ใช้ Power Platform 

Standard Bank เป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในแอปฟริกา บริษัทได้เริ่มใช้ Power Platform มากขึ้น ส่งผลให้มีการสร้าง Solution มากกว่า 300 รายการ สำหรับความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การเงินไปจนถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ สำหรับ Solution เหล่านี้ มีการใช้ร่วมกันของ Power Apps, Microsoft Flow และ Power BI  

ตัวอย่างปัญหา ทีมงาน Cash Tribe ใน Retail Banking South Africa รับผิดชอบตู้ ATM 8,000 เครื่อง พวกเขาต้องดำเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง สำหรับปัญหาต่างๆ เช่น การโจรกรรม หน้าจอแตก และสภาพแวดล้อมที่สกปรก ซึ่งไม่มีการตั้งค่าสถานะการแจ้งเตือนอัตโนมัติ มีการใช้แบบ Manual การทำงานขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นต้องทำงานด้วยหลายหลายหน้าที่และหลายตำแหน่ง เช่น สิ่งอำนวยความสะดวก ช่างเทคนิค การบันทึกข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการรายงานเนื่องจากใช้เวลาถึงสองสัปดาห์ และยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับใช้งานระบบธุรกิจแบบที่ดีจะสามารถช่วยในการปรัปปรุงงานในอนาคตได้  

Ian Doyle เป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมประสบการณ์พนักงาน Standard Bank ทีมของเขาก่อตั้งขึ้นเพื่อหาวิธีเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน Office 365 เขาค้นพบ Power Apps และ Microsoft Flow ที่จะรวมงานแผนกต่างๆ โดยการสร้างแอปบน Desktop/Mobile เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหลังบ้าน แอปแรกที่เขาจะสร้างคือ “Solution การตรวจสอบ ATM” บนมือถือที่สร้างขึ้นโดยใช้ Power Apps และ Power BI ที่เชื่อมต่อกับ SharePoint Online  


สำหรับการนำ Microsoft Power Platform เข้ามาเป็นตัวช่วยในการทำงานนั้น ถือว่า เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆ ทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญการนำมาใช้จะต้องเข้าใจจุดประสงค์แต่ละ App อย่างละเอียดเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ มีตัวเลือกที่หลากหลายที่จะเชื่อมต่อข้อมูล พร้อมกับการทำ RPA เข้ามาช่วยพนักงานลดงานซ้ำๆ งานที่ต้องทำเป็นประจำไม่ใช้ทักษะ เพิ่มเวลาให้พนักงานได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรมากขึ้น รวมไปถึง Power BI ที่สามารถนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์เพื่อวัดผลที่คาดการณ์อนาคตของธุรกิจได้อีกด้วย  

Author: Tadakorn N. & Nanpapatch D.

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก
https://www.encorebusiness.com/blog/what-is-the-power-platform/
https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform-release-plan/2022wave1/
https://customers.microsoft.com/en-us/story/multi-national-energy-company-uses-powerapps-to-create-a-decision-validation-tool

แชร์ :
Scroll to Top