SAP FIORI

สร้างสรรค์ประสบการณ์รูปแบบใหม่ให้กับผู้ใช้งานในระดับ Enterprise

SAP Fiori ให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การใช้งานระบบ SAP ในวิธีที่ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้งานเป็นหลัก ทำให้ผู้ใช้งานกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ SAP ได้อย่างง่ายดาย พลิกโฉมรูปแบบการทำงานในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

48 mouse

What is SAP Fiori?

SAP Fiori เป็นระบบการออกแบบ ที่ช่วยให้บริษัทนำเสนอภาพลักษณ์องค์กรไปในทิศทางเดียวกัน เราสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจโดยใช้แนวทางออกแบบของ SAP Fiori และเครื่องมือต่างๆ ที่ SAP จัดเตรียมไว้ให้ SAP Fiori ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานในระดับ Consumer ด้วยการออกแบบหน้าจอที่เรียบง่าย อีกทั้งยังรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ เราสามารถสร้าง และปรับแต่งแอปพลิเคชันให้สอดคล้องไปกับการทำงานบน SAP S/4HANA และโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นๆในองค์กรได้อย่างง่ายดาย

SAP Fiori ช่วยให้ธุรกิจของคุณไปอีกขั้น

บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

SAP Fiori ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของผู้ใช้งานระบบจริงได้อย่างรวดเร็ว จึงช่วยลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ระบบเองได้อย่างมาก ด้วยหน้าจอที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน และถูกออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของผู้คนทั่วไป จึงทำให้ใช้งานง่าย สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน ทำงานเสร็จเร็วขึ้น และมีความถูกต้อง แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

ออกแบบแอปพลิเคชันใหม่ๆ

SAP Fiori ช่วยให้คุณสร้างแอปพลิเคชันที่สวยงามเพื่อใช้งานในองค์กรได้เองตามความต้องการ ด้วย Template, เครื่องมือ และคำแนะนำในการสร้างแอปพลิเคชันที่ SAP Fiori จัดเตรียมไว้ให้รับรองได้ว่าแอปพลิเคชันที่คุณได้สร้าง หรือปรับแต่งขึ้นจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งาน และสามารถทำงานได้สอดคล้องกันในทุกอุปกรณ์

เข้าถึงแอปพลิเคชันที่ดีและรวดเร็ว

ด้วยเครื่องมือ เทคโนโลยี และ Template ต่างๆ ของ SAP Fiori ช่วยให้ขั้นตอนการพัฒนาระบบ เช่น การสร้าง, ทดสอบและการปรับใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้โครงร่างการพัฒนา (Development Framework) ของ SAP Fiori มีความรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมั่นใจได้ว่าทุกแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นจะมีความสอดคล้องกัน และมีการกำหนดรูปแบบไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ่มลูกค้าที่เคยใช้บริการ

Testimonial

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำแนะนำฟังก์ชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

คุณแพรว (+66)62-859-3566

คุณพิม (+66)99-249-7651

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อให้เราบริการคุณได้ดียิ่งขึ้น พัฒนาธุรกิจคุณให้ก้าวไปอีกขั้นด้วย SAP Fiori
Scroll to Top