SAP B1 Tip BP Catalog No พร้อมใช้งานแล้วบน Web Client

ปัจจุบันการแข่งขันกันในโลกของธุรกิจนั้นเป็นไปอย่างดุเดือด ทุกๆ บริษัท หรือ องค์กรต่างพยายามหาจุดเด่นให้กับธุรกิจของตนเอง เพื่อจะก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า หรือ การสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier เพื่อให้ได้รับต้นทุนที่ต่ำ และมี Supply Chain ที่ดี การจะได้มาซึ่งเป้าหมายเหล่านั้น แต่ละบริษัทจึงมีกลยุทธิ์ที่แตกต่างกันไป ในการบริหารธุรกิจของตน เช่น การให้ส่วนลดกับลูกค้ารายพิเศษ อำนวยวิธีการจัดส่งสินค้าที่สะดวกให้กับ Supplier เป็นต้น และ SAP Business One ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างความสะดวกให้กับองค์กรเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล Business Partner โดยรองรับการ Setting หรือ Managing Business Partner Catalog Number ให้สามารถจัดการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นบน Web Client ของ SAP Business One

ถ้าหากเรามีการกำหนด BP Catalog Numbers ไว้บนเครื่อง Desktop ข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกนำมาแสดงบน Web Client ได้เช่นกัน นอกจากนี้เรายังสามารถสร้าง หรือ Update ข้อมูลเพิ่มเข้าไปในระบบ SAP B1 ได้ผ่าน Web Client นี้ และถ้า Catalog Number ถูกกำหนดให้กับ Business Partner หรือ Item Number ใด ระบบจะแสดงปุ่ม “BP Catalog Numbers” บน Operation Bar ของ Master Data Record ดังกล่าว (ดังแสดงในรูปด้านล่าง) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกดเพื่อดูรายการ Catalog Numbers ที่ถูกกำหนดไว้กับ Business Partner หรือ Item Number นั้นๆ ได้ทันที จึงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว

ฟังก์ชั่นพร้อมใช้งานแล้วใน Web Client สำหรับ SAP Business One 10.0 FP 2111 และ Web Client สำหรับ SAP Business One 10.0 เวอร์ชันสำหรับ SAP HANA FP 2111

Credit: Ari Schapira Chief Product Owner – SAP Business One at SAP

SAP B1 เหมาะสำหรับลูกค้าที่มองหาระบบ ERP ในการบริหารจัดการระบบบัญชี, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบการขายและลูกค้าสัมพันธ์, การผลิต, การจัดการงานโครงการ เพื่อให้การทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพจบครบในโปรแกรมเดียว

แชร์ :
Scroll to Top