ขอขอบคุณ SAB ที่ไว้วางใจให้ ZyGen ดูแลทั้งในส่วน RPA Blue Prism (Robot) License ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SAB ในทุกๆ ด้าน

บริษัท ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (SAB) ผู้นำด้านการผลิตชิ้นส่วน และตัวถังรถยนต์ของประเทศไทยกว่า 33 ปี
SAB เป็นองค์กรใช้การทำงานแบบ Supply Chain เพื่อทำให้ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี และลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน และได้ผลิตชิ้นส่วน และตัวถังรถยนต์ด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความชำนาญเปี่ยมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความร่วมมือในการประสานงานให้โครงการต่างๆ ลุล่วงตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ SAB ก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของการทำ Digital Transformation จึงได้มีการนำ Technology Robotic Process Automation (RPA) มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเพิ่ม ความรวดเร็วในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ และเพื่อลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มโอกาสใหม่ ตลอดจนเพิ่มประสบการณ์ใหม่ให้กับทั้งลูกค้าและบุคลากรในองค์กรอีกด้วย และในโอกาสนี้ทาง ZyGen ได้ดูแลทั้งในส่วน RPA SS&C Blue Prism (Robot) License ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SAB ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น Security, Scalability, Resilience, Compliance, และ Extensibility เพื่อ Transform ไปสู่ Intelligent Automation ตลอดจนการพัฒนากระบวนการอัตโนมัติ และการ Training ให้กับ SAB อีกด้วย นอกจากนี้ทาง ZyGen ยังได้มีการนำ Gather ซึ่งเป็น Virtual Workplace Platform ที่ช่วยให้การทำงานระหว่าง ZyGen และ SAB เป็นได้อย่างง่ายดายแม้ในสถานการณ์ Covid-19

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top