ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานจากบริษัททีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) (TTIB) ที่ไว้วางใจในการจัดทำ Process Discovery

ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานจากบริษัททีที อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด์) (TTIB) ที่ให้ความสนใจกับการทำ Process Discovery และไว้วางใจให้ทางไซเจ็นเป็นจัด Workshop ในครั้งนี้ เพื่อวางแบบแผนและวิธีการค้นหา คัดเลือก รวมดึงวิเคราะห์ Process ที่เหมาะสมกับการนำ RPA มาช่วยปรับกระบวนการ Manual ให้เป็น Automation เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายขององค์กร

Process Discovery & Assessment เป็นตัวช่วยที่สำคัญให้องค์กรประหยัดเวลาที่สุด ได้ผลตอบแทนหรือประโยชน์ที่คุ้มค่าที่สุด ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรที่เหมาะสมที่สุด

แชร์ :
Scroll to Top