วิธีการรับมือกับความเครียดในการทำงานแบบ Work from Home

การทำงานในรูปแบบ Work from Home หรือ Work from Anywhere เป็นรูปแบบการทำงานที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งหลายองค์กรได้นำเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การทำงานในรูปแบบเหล่านี้ ที่พนักงานอาศัยอยู่คนละสถานที่ และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบออนไลน์ ก็อาจทำให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน

Work from Home Stress
Table of Contents

  สาเหตุของความเครียดในการทำงานแบบ Work from Home 

  Work from Home Stress

  สาเหตุนั้นมีหลายประการ ขอยกตัวอย่างเช่น 

  1. การขาดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Isolation) อาจนำไปสู่ความรู้สึกเหงา เครียด และภาวะ Burnout ได้ 
  1. สับสนเกี่ยวกับบทบาทและขอบเขตการทำงาน (Confusion About Roles and Responsibilities) อาจนำไปสู่ความรู้สึกเครียดและวิตกกังวล 
  1. ความยากลำบากในการแบ่งแยกเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว (Work-life Blur) อาจนำไปสู่การทำงานหนักเกินไปและรู้สึกเหนื่อยล้าได้ 
  1. ความยากลำบากในการจัดการเวลา (Time Management Woes) อาจนำไปสู่ความเครียดและรู้สึกกดดัน 
  1. สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย (Distracting Environment) เช่น เสียงรบกวน หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้พนักงานรู้สึกเครียดและประสิทธิภาพในการทำงานลดลงได้ 
  Work from Home Stress

  วิธีรับมือกับความเครียดในการทำงานแบบ Work from Home 

  หากพนักงานหรือคนในทีมรู้สึกเครียดในการทำงานแบบ Work from Home ก็มีหลายวิธีที่สามารถช่วยให้รับมือกับความเครียดได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างดังนี้ 

  • เพิ่ม Social Connect: การเพิ่มปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น อาจทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ เป็นต้น หรืออาจจะมีการนัดวันที่พบปะ เจอกันแบบ Physical ด้วย เพื่อยังคงรักษาความสัมพันธ์ทีดีไว้ 
  Work from Home Activity
  WFH คนเดียวมันเหงา มาพักแข่งวิ่งกับเพื่อนๆ ซัก 5 นาทีกันเถอะ!
  Work from Home Activity
  Work from Home Activity
  แนะนำ 3 เกมสำหรับเล่นในคลาสเรียนออนไลน์ผ่าน ZEP Virtual Space
  • กำหนดขอบเขตการทำงาน: การกำหนดขอบเขตการทำงานของตนเองให้ชัดเจนนั้น ก็เพื่อที่จะแยกแยะระหว่างเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว เช่น ควรจะไปทานอาหารกลางวันเมื่อถึงเวลา หรือการเลิกงานตามเวลาปกติ และทำงานที่ยังไม่เสร็จในวันถัดไป เพื่อไม่ให้เกิดความเคยชินในการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น 
  • จัดสรรเวลาให้เหมาะสม: พนักงานควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมทั้งในการทำงานและพักผ่อน เพื่อไม่ให้รู้สึกเหนื่อยล้าและเครียดจนเกินไป 
  Work from Home Activity
  • หากิจกรรมผ่อนคลาย: หลังจากการทำงานที่เหนื่อยล้ามาทั้งวันแล้ว ก็ควรจะหากิจกรรมผ่อนคลายที่ตนเองชื่นชอบ เพื่อช่วยลดความเครียด เช่น การออกไปเดินเล่น การดูหนัง/ซีรีย์เพื่อผ่อนคลาย หรือการออกกำลังกาย เป็นต้น 
  Work from Home Activity

  นอกจากนี้ องค์กรควรมีนโยบายและมาตรการที่เอื้อต่อการทำงานรุปแบบ Work from Home เช่น 

  • กำหนดนโยบายการทำงานที่ชัดเจน เช่น หน้าที่ขอบเขตการรับผิดชอบ การส่งมอบงาน การนัดหมายประชุม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น 
  • สนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยีในการทำงาน เช่น ระบบต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริม Productivity, Virtual  Workplace, อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
  • ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การกำหนดการทำกิจกรรมร่วมกันของพนักงาน เพื่อยังคงรักษาความสัมพันธ์และสร้างให้เกิด Teamwork 
  Work from Home Activity

  การทำงานแบบ Work from Home นั้นมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ควรจะตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดความเครียดในการทำงานด้วย ซึ่งวิธีบรรเทาก็คือการหาวิธีรับมือกับความเครียดอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นจากพนักงานเองหรือองค์กร เพื่อให้การทำงานแบบ Work from Home ทุกๆ วันยังคงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขและเพิ่มความยืดหยุ่น พร้อมคงประสิทธิภาพในการทำงานไว้ให้มีคุณภาพตามเป้าหมายในระยะยาวด้วย

  Source:
  How Blurred Boundaries between Work and personal life Contribute to Employee Burnout,The Work-Life Blur
  5 Causes of Remote Work Stress (and strategies to address them) 

  Author: Sathinee P. 

  แชร์ :
  Scroll to Top