SAP S/4HANA Cloud Tip: เพิ่ม Custom Field บน Purchase Order Application (SAP Fiori App) ด้วย Key User Extensibility

การปรับแต่งและเพิ่มเติม Custom Field บน Standard SAP Fiori Application เช่น Purchase Order App ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งและเพิ่มเติม Custom Field ได้ ตามหลักการ Key User (In-App) Extensibility เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยผู้พัฒนาไม่ต้องมีทักษะ Development หรือใช้ทักษะเบื้องต้นก็สามารถปรับแต่งและเพิ่มเติมเองได้ เพราะ SAP ออกแบบมาให้สามารถใช้งานเครื่อมมือสำหรับพัฒนาแบบ Low-code/No-code

Table of Contents

  Key User Extensibility คืออะไร 

  Key User Extensibility ถูกออกแบบมา เพื่อให้ Business Experts สามารถเพิ่มส่วนขยาย SAP S/4HANA Cloud โดยไม่ต้องลงลึกในรายละเอียด SAP Application โดย Key User ผู้มีความรู้ลึกเกี่ยวกับกระบวนการและการกำหนดค่าธุรกิจของ SAP S/4HANA สามารถปรับแต่ง ขยาย เพิ่มเติม User Interface, Process หรือ Form บน SAP S/4HANA โดยใช้เครื่องมือ Low-Code/No-Code 

  เนื่องจาก Key User มักจะไม่มีทักษะการเขียนโค้ดหรือมีเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการใช้ความสามารถของ Key User Extensibility ทำให้ Key User สามารถเพิ่มส่วนขยาย SAP S/4HANA Cloud ได้อย่างง่าย ทำได้เร็วกว่าการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมของนักพัฒนา (Developer) เนื่องจากลดการซ้ำซ้อนในการสื่อสารระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ (ผู้รับผิดชอบสำหรับการระบุส่วนขยาย และในภายหลังสำหรับการทดสอบและการอนุมัติ) และไม่ต้องรอการเพิ่มส่วนขยายจากนักพัฒนา (ผู้รับผิดชอบสำหรับการพัฒนาและทดสอบของนักพัฒนา) 

  Key User Extensibility สำคัญอย่างไร 

  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ของ SAP On-Premise ได้ใช้ความสามารถในการขยายข้อมูลแบบ ABAP Classic เป็นส่วนใหญ่เพื่อขยายโซลูชัน ERP ซึ่งความสามารถในการขยายข้อมูลแบบ Classic นี้ทำให้นักพัฒนา ABAP สามารถใช้และแก้ไข SAP Object ได้  โดยทาง SAP เองก็ให้ความยืดหยุ่นในการขยายข้อมูลส่วนนี้ แต่ขาดขอบเขตที่ชัดเจนระหว่าง SAP Code และส่วนขยายของลูกค้า ทำให้มีความยุ่งยากในการทดสอบและปรับเปลี่ยนในจุดที่เป็นความต้องการเฉพาะของลูกค้าระหว่างการอัปเกรด SAP 

  สำหรับ SAP Public Cloud มีการอัปเดตซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้าทุกคนพร้อมกัน ดังนั้นความสามารถในการขยายข้อมูลแบบ Classic (Classic Custom ABAP Code) จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

  SAP S/4HANA Cloud Public Edition ให้ความสามารถแบบใหม่ในการขยายข้อมูลแบบ Cloud ที่มีความเสถียรในการอัปเกรด  ซึ่งแยกชัดเจนระหว่าง SAP Code และส่วนขยายผ่าน API ที่เปิดให้ใช้งานของ SAP (Public SAP APIs) และจุดขยายของ SAP (SAP extension points) ซึ่งสนับสนุนการขยายข้อมูลตามมาตรฐานของ SAP ดังนี้

  • Key User (In-App) Extensibility 
  • Developer (On-Stack) Extensibility 
  • Side-by-side Extensibility 

  ตัวอย่างการใช้งาน Key User Extensibility

  • ปรับแต่งหน้าจอใช้งาน SAP Fiori Apps – เพิ่ม, ซ่อน, ย้าย, หรือจัดกลุ่ม Field บนหน้าจอ, เพิ่ม Custom Field, และเปลี่ยนข้อความป้ายชื่อ, เพิ่ม, ซ่อน, ย้าย, หรือปรับขนาดในหน้าภาพรวม, ซ่อนหรือย้ายปุ่มในแถบเครื่องมือ 
  • สร้าง Custom Field – ขยาย Standard Business Objects ตัวอย่างเช่น เพิ่ม Custom Field และ Processing Logic บน Purchase Order App เมื่อมีการเพิ่ม Custom Field สามารถมองเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้บน SAP Fiori Apps, Standard Core Data Services (CDS) Views และ OData Services ที่เกี่ยวข้อง
  • เพิ่ม Custom Logic – ขยายกระบวนการทางธุรกิจโดยการใช้งาน Business Add-Ins (BAdIs). 
  • สร้าง Custom CDS Views – สามารถสร้าง Custom CDS Views และ APIs สำหรับการอ่านข้อมูล 
  • สร้าง Custom Form หรือ E-mail Templates – ปรับแต่ง Form และ E-mail Form ใหม่ อ้างอิง Data Source ที่มีอยู่เดิม โดยใช้ Adobe LiveCycle Designer เพิ่มเติม Form และ E-mail Templates ด้วย Custom Field ที่กำหนดเองได้  
  • สร้าง Custom Analytics – สร้าง Custom CDS views เพื่อพัฒนา “Custom Analytical Queries” SAP Fiori App หรือสามารถพัฒนา App วิเคราะห์แบบเรียลไทม์และ KPI ด้วย SAP Smart Business Cockpits
  • สร้าง Custom Business Objects – สร้าง Custom Business Objects และ Custom Tables นอกจากนี้ยังโดยสามารถ Generate UIs และ OData services ได้อัตโนมัติ
  SAP S/4HANA Cloud - Key User Extensibility
  ตัวอย่าง: เพิ่ม Custom Field “Remark” บน Purchase Order Application

  References: 
  SAP Extend SAP S/4HANA in the cloud and on premise with ABAP based extensions
  SAP Custom Extensions in SAP S/4HANA Implementations 

  Author: Sureekarn B. 

  แชร์ :
  Scroll to Top