ทำความเข้าใจแผนพัฒนาของ SAP BW/4 HANA (SAP Business Warehouse)

ตั้งแต่ปี 2012 SAP BW ได้พัฒนาให้รองรับการทำงานบน SAP HANA Platform (SAP BW 7.3 powered by HANA) จนในปัจจุบัน SAP ได้พัฒนา data warehouse version ล่าสุดคือ SAP BW/4 HANA

และพัฒนาการของ SAP BW/4HANA จาก version แรกจนถึงปัจจุบัน

SAP BW ได้พัฒนาโดยคำนึงถึง 4 หลักการคือ

1. Simplicity

จำนวน development objects ใน SAP BW/4 HANA ลดลงจาก 10 เป็น 4 objects ทำให้การพัฒนา data model ต่าง ๆ ทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ตามมาคือขั้นตอนในการดูแลรักษา (administrative effort) ก็ลดลงตามไปด้วย

2. Openness

SAP BW/4 HANA ทำให้การเชื่อมต่อกับข้อมูลภายนอก (external systems) ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยได้ลดจำนวน source system type เหลือเพียง 4 type และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบ real-time ได้

3. Modern Interface

ในมุมมองของผู้ใช้งาน (Business user), SAP BW/4 HANA ได้ยกเลิกการใช้งาน Bex analyzer แล้ว โดยนำเสนอให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ผ่าน SAP BusinessObjects (which includes Analysis for MS Office and Lumira) ได้

ในมุมมองของ IT, มีการพัฒนา Graphic data flow ใน Eclipse’s BW Modeling Tools ในหลายส่วน

4. High Performance

มีการทำงานในรูปแบบ In-memory database ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่า SAP BW (SAP Business warehouse) มีการพัฒนาสูงมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อ้างอิงเอกสาร: SAP BW/4HANA – Overview and Road Map, Jun2019


หากบริษัทใดต้องการพัฒนาโครงการ SAP BW/4HANA หรือ Upgrade SAP BW หรือ Re-implement SAP BW ทาง ไซเจ็น (ZyGen) มีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี พร้อมให้คำปรึกษา !!!

แชร์ :
Scroll to Top