สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ต้องมีการตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา สำหรับงานด้าน HR ในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคคล โดยองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ของพนักงาน สร้างโครงสร้างองค์กรที่ดีที่สุด และเพิ่มประสิทธิผลให้สูงสุดได้

ปริมาณข้อมูลพนักงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในองค์กร แต่การมีข้อมูลยังไม่เพียงพอให้บริษัทประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นที่ต้องนำ People Analytics (HR Analytics) เข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญ

หมดยุคที่ HR จะใช้ Sense ในการตัดสินใจ

การวิเคราะห์บุคคล หรือที่เรียกกันว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล (People Analytics) คือแนวปฏิบัติเพื่อรวบรวมการแปลงเปลี่ยนทางทรัพยากรบุคคลและองค์กรให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ซึ่งจะเพิ่มการพัฒนาในองค์กรธุรกิจของท่าน

ข้อมูลนี้นำเสนอในรูปแบบกราฟ การแสดงแผนภาพ คำถามและคำตอบที่เข้าใจได้ง่าย โดยใช้ข้อมูลที่ดึงมาจากเครื่องมือ HR ที่ท่านใช้อยู่แล้ว ในขณะที่หลายท่านคิดว่า การวิเคราะห์บุคคลคือ การปรับปรุงการทำงานของ HR แต่จริงๆ แล้วข้อมูลเชิงลึกนี้จะช่วยให้บริษัทของท่านรู้ทิศทางที่จะขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลไปสู่ความสำเร็จ

ข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี

โปรโมชั่น People Analytics
ฟรี! Training มูลค่าสูงสุด 20,000 บาท

People Analytics กลายเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจในหลายๆ องค์กร ทางไซเจ็นเรายินดีนำประสบการณ์ในการทำ People Analytics มาจัดทำเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปกับองค์ของคุณ


เพราะคนคือหัวใจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ "ประสบความสำเร็จ"
Scroll to Top